Nový prezident, nová Amerika. Čo prinesie investorom?

Akciové trhy zaznamenali najsilnejší týždenný rast od apríla.

Počas víkendu sa definitívne rozuzlila prezidentská dráma. J. Biden sa stal prezidentom USA. Vyhral s 279 voliteľmi, kým Donald Trump získal len 214 voliteľov. Biden mal prevahu v kľúčových štátoch – Michigan, Wisconsin, Pensylvánia a Nevada. Sľubne to pre neho vyzerá aj v nespočítanej Arizone a Georgii. Trumpova šanca na obrat sa počas víkendu scvrkla na nulu, čo ho viedlo k záveru, že demokrati zmanipulovali voľby. Tvrdí, že jeho tím právnikov zaháji právne kroky. Napriek jeho rozhorčeniu začali trhy započítavať výsledky volieb. Akciové indexy narástli za posledný týždeň o 7 %. Ide tak o najsilnejší týždenný rast od apríla tohto roka.

Liberálny demokrat mestského voliča
Joe Biden je profilovaný ako stredo-ľavý politický líder demokratov. Zastáva záujmy strednej pracujúcej triedy, je za rozšírenie adresného systému zdravotného poistenia. Preferuje zníženie študentských pôžičiek a zvýšenie grantov do vzdelávania. Svoj program postavil na zvýšení daní pre bohatú vrstvu a korporácie. Súhlasí s dekriminalizáciou marihuany na federálnej úrovni, čo pomôže štátom schváliť legalizáciu na národnej úrovni. Je za zníženie výdavkov na zbrojenie. Podporuje medzinárodný obchod a globalizáciu.

V USA je vnímaný ako kresťanský demokrat. Keďže v našich končinách sa kresťanstvo spája s konzervativizmom, európskou optikou by bol vnímaný ako liberálny demokrat. Oslovuje liberálnych voličov rôznej farby pleti, ktorí spravidla dominujú vo väčších mestách a metropolách. Tiež má kladný vzťah k imigrácii.

Príležitosť participovať na preferovaných sektoroch

Nový americký prezident podporuje obnoviteľné zdroje energie, ochranu životného prostredia aj  výdavky do infraštruktúry. Investori, ktorí sa zaujímajú o zelené energie, ich môžu obchodovať cez dva ETF fondy – ICLN a TAN. Prvý z nich, ICLN – Ishare Clean Energy, zastupuje alternatívne zdroje energie po celom svete, pričom 30 % tvoria Spojené štáty. Viac ako 40 % predstavuje výroba elektrickej energie z alternatívnych zdrojov. TAN – Investco Solar ETF je, naopak, konštruovaný tak, že alternatívne zdroje energie tvoria 80 % a iba 8 % pohybu ETF predstavujú spoločnosti zaoberajúce sa výrobou elektrickej energie. Najväčšia expozícia – 36 % je voči USA a 26 % voči Číne.

Marihuana ako investičná príležitosť

Spoločnosti, ktoré majú založený svoj biznis model na predaji liečiv a preparátov z marihuany, začínajú mať nádej na svetlejšiu budúcnosť. Biden je podporovateľom jej dekriminalizácie, čo by mohlo rozšíriť trh na viacero amerických štátov. Spôsob, ako participovať na tomto trende, je investovať do jednej spoločnosti alebo do balíka firiem v podobe sektorového ETF. Jedným z najviac likvidných je THCX ETF. Až 50 % fondu tvoria firmy, ktoré vyrábajú produkty pre farmaceutické využitie. Vo fonde je 30 % spoločností z USA, 65 % spoločností z Kanady a 5 % tvoria firmy z Veľkej Británie.

Zodpovedné investovanie

Investície do ESG firiem sú investíciou do zodpovedných spoločností. Biden je predstaviteľom novej vlny americkej politiky, ktorá má potenciál podporiť práve takéto firmy. Ide o spoločnosti, ktoré musia spĺňať kritériá v oblasti životného prostredia, správy verejných vecí a v sociálnej oblasti (ESG). Sociálne uvedomelí investori používajú ESG na zisťovanie potenciálnych investícií. Environmentálne kritériá odzrkadľujú, ako spoločnosť chráni prírodu. Sociálne kritériá skúmajú, ako riadi vzťahy so zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi a komunitami, kde pôsobí. Správa a riadenie sa zaoberajú vedením spoločnosti, platom vedúcich pracovníkov, auditmi, vnútornými kontrolami a právami akcionárov. Na vstup do firiem s vysokým ESG skóre sa používa ETF so skratkou ESGV – Vanguard ESG U.S. Stock ETF alebo širší UBS MSCI All countries ESG.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Najdôležitejšie informácie z finančných trhov

Zaregistrujte sa medzi odberateľov Across News a získajte pravidelný mesačný prehľad o dianí na finančných trhoch a investovaní prostredníctvom Across Private Investments.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.