Obchodná vojna a úrokové sadzby pokorili vlani finančné trhy

Miesta na úkryt bolo vlani veľmi málo. Vyše sto rokov nenastala situácia, kedy sa dalo zarobiť tak ťažko. Až 93 % zo 70 sledovaných tried aktív doručilo v amerických dolároch záporné výnosy. Červenala sa väčšina svetových akciových trhov. Paradoxne sa nedarilo ani bezpečne vnímaným aktívam. Oslabila aj väčšina komodít, vrátane ropy. Investícií s kladným zhodnotením bolo naozaj ako šafranu. Čo najviac vplývalo na finančné trhy v roku 2018 a aké ponaučenia z toho vyplývajú?

Nefungovali akcie ani dlhopisy

Najväčším strašiakom pre akciové trhy bola hrozba obchodnej vojny USA s ich najväčšími obchodnými partnermi, najmä Čínou. Populistické zvyšovanie protekcionistických opatrení v medzinárodnom obchode zo strany USA, s cieľom znížiť deficit obchodnej bilancie, vyvolávali značnú nervozitu, ktorá sa pretavila do očakávaní nižších ziskov spoločností a do poklesu ich akcií. Najviac trpeli exportne orientované regióny, vrátane Európy, ktorú sužovala neistota z formy Brexitu a aj talianska rozpočtová dráma.

Investori sa však nemohli ukryť ani do bezpečne vnímaných dlhopisov. Takáto situácia sa nevyskytla ani počas globálnej finančnej krízy v roku 2008. Centrálne banky, najmä americký FED, vzhľadom na priaznivé ekonomické dáta pristupovali k uťahovaniu menových kohútikov. Vyššie úrokové sadzby spôsobili rast dlhopisových výnosov, ktoré sa vyvíjajú oproti ich cenám inverzne.

Normalizácia menovej politiky FED-u priala peňažnému trhu. Vyššie úročená dolárová hotovosť prekonala hlavné triedy aktív prvýkrát za vyše 20 rokov. Vyššie sadzby sa pozitívne prejavili aj na kurze amerického dolára. Voči košu najvýznamnejších mien posilnil o vyše 4 %.

Čierny Peter zostal kryptomenám

Komodity si vlani prešli zaujímavým vývojom. Väčšinu z nich ovplyvnili obavy o pokles dynamiky globálneho rastu, ktorá vykazovala známky únavy. Doplatila na to najmä ropa. Rok 2018 zakončila poklesom o vyše 20 %, čo ale ocenili motoristi kvôli nižším cenám pohonných látok na čerpacích staniciach. Aj napriek pozitívnemu finišu v závere roka sa ani zlatu nepodarilo dostať do kladných hodnôt.

Oči pre plač zostali aj kryptomenám. Najznámejšia z nich, Bitcoin, poklesol o 80 %, najmä pod vplyvom nižšieho záujmu investorov, negatívnych správ v médiách, ale aj celého radu hackerských útokov či krádeže miliónov dolárov z klientskych účtov. Svoj podiel zohrala  regulácia, ktorá okrem obchodovania v podobe futures na komoditných burzách nepriniesla prakticky žiadne zásadné pravidlá a mantinely, čo vyústilo do nezáujmu inštitucionálnych investorov. Poklesla aj ekonomická výhodnosť ťažby. Výnosy z kryptomien nedokážu pokryť náklady na ich ťažbu.

Rok trpezlivosti

V roku 2018 kulminovalo viacero ekonomických či politických výziev, na ktoré finančné trhy reagovali až príliš prehnane. Minulý rok však z hľadiska investovania treba vsadiť do kontextu. Mal náročnú úlohu – prekonať rekordný rok 2017, kedy sa v dolárovom vyjadrení červenalo len percento svetových aktív. Finančné trhy, najmä akciové, majú navyše za sebou dlhé roky mimoriadnej návratnosti a z dlhodobého pohľadu nie je uplynulých 12 mesiacov žiadnou tragédiou. Za posledných 40 rokov posilnili americké akcie merané indexom S&P 500 v priemere o 12 %. A to napriek prepadom po spľasnutí internetovej bubliny v roku 2000 či globálnej finančnej kríze v roku 2008. Počas tohto obdobia sa spomenutý index nachádzal v 78 % prípadov nad dlhodobým rastovým trendom. Volatilita na trhoch bola a bude. Je prirodzenou súčasťou vývoja finančných trhov. Dlhodobý trend je však jasný.  Treba ho mať na pamäti v dobách rastu, ale aj pri poklesoch. Kľúčové je pracovať s dlhodobým horizontom a držať sa stanovenej investičnej stratégie. V tomto ohľade bol rok 2018 testom trpezlivosti.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.