Obchodná vojna prevalcovala pozitívnu výsledkovú sezónu

Tŕňom v oku investorov boli v auguste finančné nástroje z rozvíjajúcich sa krajín. Negatívny prím zohralo Turecko a Argentína. Tlak USA, ktorý sa rozpútal po zatknutí amerického pastora, spôsobil bezprecedentné zvýšenie ciel voči tureckému spojencovi. Následne znehodnotil tureckú líru a skomplikoval hospodárske prostredie už aj tak sužované dvojitým deficitom. Argentína doplatila na neriešenie dlhodobých ekonomických problémov a peso sa v auguste stalo najviac znehodnotenou menou voči doláru od začiatku tohto roka.  Nezaostala ani Južná Afrika s diskutabilnou pozemkovou reformou a Brazília so spornými voľbami. Navyše prezident Donald Trump oživil po júlovom „oddychu“ obchodnú vojnu so zvyškom sveta. Najviac si to odniesli štáty s pozitívnou obchodnou bilanciou voči USA  – Čína, Kanada, Mexiko a Európska únia.

Negatívna politická atmosféra zatienila pozitívnu výsledkovú sezónu. Viac ako 84 % spoločností, združených v americkom indexe S&P 500, prekonalo príjmami očakávania investorov, pričom skutočný rast výnosov bol oproti predikciám vyšší o 25 %. V mierne pozitívnom duchu sa niesla aj výsledková sezóna v Európe. Polovica veľkých spoločností príjemne prekvapila, rast ich príjmov bol oproti očakávaniam vyšší o 5 %. Trhy pozitívne vnímajú stav zamestnanosti a inflácie, čo sú kľúčové parametre pri rozhodovaní o budúcnosti úrokových sadzieb. Silnejší ťah na bránu má americký Fed, ktorý by mal tento rok zvýšiť sadzby ešte dvakrát.

Alternatívne investície porazili akcie aj dlhopisy

Investori, ktorí diverzifikovali svoje aktíva do celého spektra finančných trhov, boli ušetrení od dopadov negatívnych správ z rozvíjajúcich sa trhov a Európy. Darilo sa americkým trhom. Profitovali z výsledkovej sezóny a daňových reforiem Trumpovej administratívy. Ako najlepšie riešenie sa ukázalo investovanie do aktív nezávislých od ich tradičných tried, čiže do alternatívnych investícií.

Už piaty mesiac po sebe vykázalo kladné zhodnotenie Across Intelligent Alternative Portfolio+, za august posilnilo o 1,5 %, celý tento rok  priniesol investorom 4,2 %. V porovnaní s benchmarkom toto portfólio zarobilo viac o 2,4 %. Najväčším prispievateľom výkonnosti boli hedžové fondy, ku ktorým sa pridali aj nehnuteľnosti.

Medzimesačne sa znehodnotil Across Intelligent Portfolio 100+, a to o 0,85 %, čo dostalo čisto akciové investičné riešenie prakticky na nulovú úroveň za rok. Zhodnocovali americké akcie, ostatné trhy od Európy až po Áziu upadli do investorskej nemilosti. Čisto dlhopisové riešenie Across Intelligent Bond Portfolio+ po júlovom raste klesalo a stále čaká na svoj návrat do kladných čísel. Dlhopisové portfólio prešlo začiatkom roka výraznou obmenou, keď sme do neho zaradili indexové fondy dlhopisov s pohyblivým kupónom a inflačné dlhopisy. Investori touto zmenou získali o 0,6 % lepšiu výkonnosť oproti pôvodnému zloženiu.

Dlhopisy CEE sa zviezli na rozvíjajúcich trhoch

Kreditní investori v regióne strednej a východnej Európy sledovali so znepokojením prepad tureckého trhu, obchodné vojny a napínanie svalov voči ruskému medveďovi. Dlhopisy sa po mesačnej prestávke plnej pokoja a obnovovaní dôvery opäť ocitli v nepriazni investorov, priniesli zníženie cien a zvýšenie výnosov do splatnosti.

Across Bond+ napriek nepriazni trhov ustál negatívny mesiac so cťou. Na rozdiel od konkurentov, ktorí v priemere klesli o 3,7 %, sa jeho výkonnosť znížila len o 0,6 %. V roku 2018 zaznamenáva fond negatívnu výkonnosť 2,2 %, medzimesačne poklesol o 0,6 %.

Dlhopisový fond Acrossu stále zotrváva s veľkou časťou svojho portfólia v hotovosti, ktorá umožňuje využívať poklesy na trhu. Fond zaznamenáva priemerný výnos do splatnosti vyše 6,9 % a relatívne nízke riziko vo forme durácie pod 3,6 roka. To spolu so stabilným kupónom 7 % z investovaných dlhopisov prináša zaujímavú investičnú príležitosť. Vo fonde je eliminované kurzové riziko, zaistené je hedžingom. Aj nastávajúce obdobie bude poznačené zvýšenou volatilitou na trhoch, ktorá je vhodná na priemerovanie existujúcich pozícií.

Veštec z Omahy aj hedžové fondy rástli

Na priaznivej vlne amerických akcií sa zviezol Buffettov Berkshire Hathaway, keď vzrástol o 5,5 % a vymazal tohtoročnú negatívnu výkonnosť. Ďalší z ponuky Across Opportunities – hedžový fond New Capital Alternative Strategies – využil zvýšenú volatilitu na trhu a rástol o 3,7 %, čím v tomto roku zhodnotil o viac ako 17 %. Naopak, digitálne meny nepresvedčili investorov, záujem o ne z mesiaca na mesiac klesá. V nemilosti investorov sa ocitlo najmä ethereum, ktoré za rok stratilo vyše 60 %, bitcoin „len“ 50 %.

V ponuke fondov Across Crème de la Crème sa v auguste presadzovali americké akcie, luxusné výrobky a konvertibilné dlhopisy. Lídrom sa stali nové investície vo First Trust US Equity Opportunities ETF s medzimesačným rastom 7,7 %, ročným dokonca až o 11,5 %. Na opačnom konci sa nachádzajú africké investície. Ich výkonnosť v priebehu roka výrazne kolíše.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, a Across Intelligent Portfolio.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.