Očakávania zvýšenia sadzieb v USA ustupujú

Piatok nakoniec úplne nepriniesol očakávanú opatrnosť investorov pred víkendom a veľkým týždňom. Európske akcie po zmiešanom ázijskom uzavretí od otvorenia mierili do červených čísel a v priebehu dňa straty prehlbovali. Zverejňované dáta na starom kontinente nedokázali ovplyvniť vývoj. Nemecká a španielska inflácia boli potvrdené na úrovni odhadov spred dvoch týždňov 0,2%, resp. -0,4%. Taliani reportovali silnejší rast priemyselnej produkcie. Nakoniec piatkové straty nezabránili európskym indexom ukončiť týždeň so slušnými profitmi.

Americké akcie spočiatku nasledovali trend z predchádzajúcich regiónov. Producentská inflácia vyšla v auguste mierne lepšie oproti očakávaniam, no naďalej ide o veľmi slabý údaj, ktorý vôbec nepopiera pretrvávajúce deflačné tlaky vo svete citeľné i za Atlantikom. Finančné trhy preto ani zásadnejšie nereagovali. Nakoniec posledným údajom minulého týždňa bola spotrebiteľská dôvera Michiganskej univerzity. Tá veľkou mierou prepadla na ročné minimum. Negatívne prekvapenie bolo jedno z historicky najväčších. Spotrebitelia reflektovali výkyvy finančných trhov a obavy o budúci vývoj ekonomiky.

Nakoniec na trhoch ustúpili očakávania zvýšenia sadzieb na septembrovom zasadaní FEDu, čo sa plne premietlo do zvyšného obchodovania. Akcie v piatok rozšírili prírastkom necelého pol percenta solídne týždenné zisky na 2,1% v prípade indexu S&P 500. Reagoval i dolár oslabením voči väčšine hlavných mien. Obchodníci tak nakoniec opúšťali svoje pracoviská s miernym optimizmom ohľadom nadchádzajúceho týždňa.

Ten však nezdieľali investori na energetických trhoch. Správy o odmietnutí podpory mimoriadneho mítingu OPECu zo strany Saudskej Arábie, varovanie banky Goldman Sachs pred ropou na 20 dolároch a rovnako nie príliš povzbudivý mesačný report Medzinárodnej energetickej agentúry viedli k značnej korekcii štvrtkových ziskov čierneho zlata. Ropa tak ukončila týždeň červená.

Víkend okrem série čínskych dát nepriniesol zásadnejšie správy, ktoré by mohli ovplyvniť ranné obchodovanie a vstup do nového týždňa. Väčšina víkendového diania sa dotýkala utečeneckej krízy v Európe. Určitý posun nastal v ukrajinskej otázke, kde sa stretli ministri zahraničných vecí západných krajín, Ukrajiny a Ruska.

Samotné čínske reporty boli zmiešané. Priemyselná produkcia opäť svoj rast spomalila na 6,1% medziročne a zaostala za očakávaniami. Podobne slabšími boli i investície do fixných aktív. Na druhej strane však príjemne prekvapila spotreba v podobe maloobchodných predajov rastúcich tempom 10,8% nad očakávaniami. Každopádne reakcia analytikov ponúkla konsenzus, že druhá najväčšia ekonomika bude mať tento rok problém dosiahnuť rastové ciele stanovené politbyrom. Čínska centrálna banka priniesla zmenu v kalkulácii povinných minimálnych rezerv pre banky, ktorá by mala uvoľniť na trhy ďalší kapitál. Rovnako boli prijaté opatrenia uvoľňujúce pravidlá predaja akcií štátnych podnikov.

Pondelkový kalendár bude na úvod týždňa voľnejší. Eurozóna sfinalizuje júlovú priemyselnú produkciu a Taliansko zverejní augustovú infláciu. USA neponúknu žiadne ekonomické správy. Aktívnejšia môže byť ropa, pri ktorej OPEC zverejní pravidelný mesačný report a americká Energetická informačná agentúra rovnako pravidelný report ohľadom nových vrtov a trendov v ich produkcii. Samozrejme témou číslo jedna bude od úvodu týždňa dvojdňové zasadanie FEDu končiace výnimočne vo štvrtok, ktorému bude naďalej sekundovať čínske dianie.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.