Október sfarbil trhy na červeno

V uplynulom mesiaci priniesol trh nezvyčajné rozkolísanie. Indexy sa denne pohybovali z výrazného zhodnotenia do negatívneho teritória a naopak. Ekonomické fundamenty zostali silné, nezamestnanosť klesla na 3,7 %, čo je najnižšia úroveň za ostatných 50 rokov. Výsledková sezóna zaznamenala veľmi dobrý štart. Viac ako 85 % amerických spoločností reportovalo lepšie ako očakávané príjmy.

Nedisciplinovaní Taliani, ropa na strope

Európa má oproti svojmu západnému partnerovi viac dôvodov na znepokojenie – vrásky jej robí rozpočtová nedisciplinovanosť talianskej vlády, rokovania o Brexite bez jasného konca a  neistá pozícia Angely Merkelovej. Taliansko čoraz viac stagnuje a priťažuje aj zvyšku eurozóny. Nemeckú ekonomiku potrápili nové, prísnejšie testy na automobilové emisie, čo sa prejavilo v negatívnej podnikateľskej nálade.

Rozvíjajúce sa trhy čakajú na obchodné rokovania medzi USA a Čínou. Situácia nemá jednoznačné smerovanie. Po optimistických vyhláseniach o dosiahnutom pokroku prichádzajú správy o možných katastrofických scenároch. Stav na čínskom trhu sa prenáša na významné spoločnosti, ich výsledky závisia od efektívneho fungovania obchodnej výmeny.

Zdá sa, že ceny ropy dosiahli v októbri svoj strop a zastavili sa na 80 dolárovej hranici. Trh predpokladá, že výpadky tradičných producentov, akými sú Irán a Venezuela, nahradia ostatní členovia OPECu. Neočakáva sa výrazný nárast dopytu po čiernom zlate.

Mesiac, v ktorom sa nebolo kam skryť

V histórii bolo veľmi málo mesiacov, kedy by aspoň časť trhov nebola v čiernych číslach a neposkytla úkryt pre investorov. Október však postihol čisto akciové riešenia, dlhopisy aj alternatívne investície bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta bol investor aktívny. Prinieslo to aj pozitívum vo forme lacných nákupov. Pri výrazných pohyboch, a najmä poklesoch, platí, že paniku na trhu využívajú veľkí finanční hráči na nákupy.

Akciové riešenie Across Intelligent Portfolio 100+ pokleslo za mesiac o 7,1 %, čím vymazalo pozitívne septembrové zhodnotenie. Najväčší prepad zaznamenal indexový fond na japonský index Nikkei 400, nasledovaný americkými strednými spoločnosťami. Mierne negatívne zhodnotenie zaznamenalo Across Intelligent Bond Portfolio+. Kleslo o 0,26 %, v tohtoročnom pohľade na -3,2 %. Najmenej sa darilo rozvíjajúcim sa trhom, na opačnom póle sa ocitli veľké globálne dlhopisové aktíva.

V uplynulých mesiacoch mohli alternatívne investície profitovať s rastúcimi cenami komodít a nehnuteľností. To sa odrážalo aj na zhodnotení hedžových fondov. V októbri však nezostal kameň na kameni. Across Intelligent Alternative Portfolio+ oslabilo o 8,3 %, za celý tento rok pokleslo o 4,6 %.

Trh dlhopisov CEE prial pripraveným

Investori sú pri posudzovaní kreditného rizika čoraz opatrnejší. Na druhej strane, sklon investorov k rýchlym výpredajom dlhopisov je vodou na mlyn pre kupujúcich s dostatočným objemom kapitálu a umožňuje zaujímavé investičné príležitosti. Prejavilo sa to v Turecku, ktorého kredit výrazne padol. Po „vychladnutí“ však dlhopisy zhodnotili a priniesli dodatočný výnos. Fond Across Bond+ vytvoril priestor pre turecké aktíva, čo prinieslo svoj efekt. V októbri sa zvýšil priemerný výnos do splatnosti dlhopisov na 7,1 %. Durácia, ktorou sa posudzuje miera rizika, sa pritom prakticky nezmenila. Fond v uplynulom mesiaci klesol o 0,8 %. Za tento rok zaznamenáva negatívnu výkonnosť -2,5 %.

Veštec z Omahy nebol výnimkou

Berkshire Hathaway zastavil svoj štvormesačný rast, klesol o 4,1 %. V roku 2018 zostáva v pozitívnom teritóriu. Október neprial hedžovým fondom, keď New Capital Alternative Strategies poklesol medzimesačne o 19,8 %. Svetielkom na konci tunela bolo oznámenie o raste akcií realitného fondu HB Reavis. Digitálne meny pokračovali v ceste nadol, zatiaľ nenašli svoje dno.

Z fondov z ponuky Across Crème de la Crème sa v októbri vyberalo pomerne ľahko investorom, ktorí usúdili, že je čas na lacné nákupy. Vyklesané boli akcie spoločností z rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhov. Menšie výkyvy sa týkali dlhopisových indexových fondov. SPDR BofA Merrill Lynch EM Corporate Bond (USD) klesol medzimesačne len o 0,7 %. Stredné americké spoločnosti v iShares S&P Mid-Cap 400 Growth postihol pokles o viac ako 10,2 %.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich selekcii zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, a Across Intelligent Portfolio.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.