Otváranie ekonomík pokračuje. Riešenia Acrossu zhodnocujú

Apríl patril oživeniu amerických akcií, index S&P 500 rástol o 5,3 %. Opätovne sa presadili dynamické rastové akcie, ktoré posilnili o 6,3 %, pričom konzervatívnejšie hodnotové akcie „len“ o 3,2 %. Európa, už bez Veľkej Británie, a Japonsko sa uplynulý mesiac stretli s množstvom problémov a ich výkonnosť dosiahla 2,1 %, resp. -2,8 %. Rozdielový moment medzi úspešnými a neúspešnými bola vakcinácia. Kým v USA a Británii dosahuje 44 %, resp. 51 %, v Európe je to ledva polovičná hodnota. V nadchádzajúcich mesiacoch však očakávame silné dobiehanie v zaočkovanosti, denne by v Európe malo dostať dávku 0,8 % celkovej populácie.

K významným momentom apríla patrila celosvetová kampaň na zníženie emisií. Veľká Británia oznámila, že do roku 2035 ich zníži o 78 %, prezident Joe Biden hovoril o znížení 50 % do roku 2030. Pridala sa aj Čína, ktorá prisľúbila výrazné znižovanie spotreby uhlia po roku 2025.

K pozitívnemu rastu akcií prispela nová americká administratíva, ktorá okrem úspešnej vakcinácie priniesla dodatočný balíček podpory trhu práce. Do infraštruktúrnych projektov príde 2,3 bln. USD. Už dávnejšie schválený program podpory amerických rodín vo výške 1,8 bilióna bol určený na vyvážené oživenie ekonomiky. Spotrebitelia v USA cítili v priebehu mesiaca väčšiu dôveru k rastu, a tým aj k spotrebe. Môžu tak vyžívať úspory, ktoré sa oproti roku 2020 zvýšili o 8 %. Americká ekonomika rastie nevídaným tempom, za 1. kvartál o 6,4 %. Akcelerovali maloobchodné predaje, ktoré poskočili o takmer 10 % a v súčasnosti dosahujú o 17 % vyššie úrovne ako v období spred pandémie.

Inteligentné riešenia na rastovej vlne

Globálna akciová stratégia Across Intelligent Portfolio 100+ pokračovala v pozitívnom trende. Medzimesačný rast o 1,9 % je potvrdením úspešného prvého kvartálu a zhodnotenie za rok 2021 o 9,8 % svedčí o solídnom nastavení portfólia. Americký index S&P 500 rástol medzimesačne o 5 % a americké stredne veľké spoločnosti o 4,3 %. Menej sa darilo európskym akciám, ktoré zaknihovali rast na úrovni 2 %. Najhoršie na tom boli akcie rozvíjajúcich sa trhov so stratou 1 % a japonské akcie s poklesom o viac ako 3 %.

Dlhopisová stratégia Across Intelligent Bond Portfolio+ sa udržala v pozitívnom teritóriu napriek rastúcim výnosom dlhopisov zo začiatku roka. Po tlaku prišiel mierny obrat – korekcia tohto trendu. Dopyt po dlhopisoch sa v apríli zvýšil, čo sa pozitívne prejavilo na raste ich cien. Hlavný podiel majú na ňom rizikovejšie dlhopisy tzv. rozvíjajúcich sa krajín, ktoré zhodnotili o viac ako 2 %. Na opačnej strane ostali európske inflačné dlhopisy, ktoré, naopak, zaknihovali stratu -0,5 %. Treba však povedať, že marec bol pre tieto dlhopisy pomerne úspešný a došlo k čiastočnému výberu ziskov.

Alternatívna zložka Across Intelligent Alternative Portfolio+ opätovne potvrdila pozitívny vplyv na výkonnosť riadených portfólií. Medzimesačne si polepšila o 2 %, čím zvýšila svoj náskok pred benchmarkom. Hlavným ťahúňom boli Private Equity, ktoré pripísali 8,3 %. Druhým najvýraznejším hýbateľom bolo zlato s prírastkom 3,6 % a komodity, ktoré portfóliu pripísali 3,4 %. Naopak, najmenej sa darilo indexu volatility, ktorý poklesol o -6 %. Alternatívna stratégia tak po minuloročnej rebalansácii potvrdzuje správnosť nového nastavenia.

Across Bond+ v pätách konkurencii

Po prešľapovaní na mieste v prvej štvrtine roka sa začalo dariť rozvíjajúcim sa ekonomikám a korporátnym bondom, čo bola „voda na mlyn“ pre dlhopisy strednej a východnej Európy. Do značnej miery pomohol relatívny pokoj zbraniam na ukrajinsko-ruskej hranici a výsledky hospodárenia väčšiny emitentov, ktorí aj napriek komplikovanému roku odolávajú nižšiemu dopytu. Deviaty mesiac za sebou zostal Across Bond+ na rastovej vlne a drží sa na dohľad s najväčšími konkurentami. Výnos do splatnosti fondu dosiahol úroveň 4,3 % pri durácii 2,1. Vo fonde prišlo k nákupom ukrajinských dlhopisov a zvýšeniu podielu poľnohospodárskych výrobcov, ktorí profitujú z rastu cien komodít na svetových trhoch.

Ethereum prekonáva bitcoin, Buffett poráža S&P 500

Po výrazných rastoch bitcoinu nastáva čas pre kryptomenovú „dvojku“ ethereum, ktorá dosahuje historické úrovne. V priebehu apríla posilnilo o 46 % a za rok 2021 už dvojnásobne prekonalo svoju hodnotu. Počas posledného roka presiahlo zhodnotenie etherea 1 100 %, kým bitcoin vzrástol „len“ o 448 %. Na hodnotovej vlne sa vezie investičný guru z Omahy Warren Buffett. Jeho Berkshire Hathaway posilnil o 7,6 %, za rok 2021 rástol o 18,6 %. Prevahu hodnotových akcií v portfóliách potvrdili aj luxusné tovary. Posilnili o 6 % a v tomto roku priniesli 12,9 %.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across Intelligent Portfolio 100+Across Intelligent Bond Portfolio+ a Across Intelligent Alternative Portfolio+.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.