Otváranie ekonomík ťahá riešenia Acrossu opäť nahor

Rozvinuté štáty stupňujú očkovacie kampane, k USA a Veľkej Británii sa pridáva aj Európa, čím dobieha stratený čas zo začiatku roka. Vlády postupne uvoľňujú reštrikčné opatrenia, čo zvyšuje ekonomickú aktivitu. K optimizmu prispievajú aj silné ekonomické dáta: USA za 1. kvartál medziročne rástli o 6,4 %, ekonomické nálady v eurozóne sú na svojich vrcholoch. Hoci rozvíjajúce sa štáty výrazne zaostávajú vo vakcinácii, počet nových prípadov v Číne zostáva na nízkej úrovni a zdá sa, že India má to najhoršie za sebou.

Opätovné oživenie hospodárstva prináša aj tienistú stránku vo forme rastúcej inflácie. Tá v máji dosiahla v USA medziročne 5 %. Centrálne banky zatiaľ priamo nezasahujú do prijatých podporných opatrení, nechávajú si priestor na sledovanie vývoja a zvyšovanie úrokových sadzieb odkladajú na ďalšie roky.

Rastúce ceny tovarov a služieb sú vodou na mlyn pre akciový a komoditný trh. Za 2. kvartál komodity rástli o 13,3 %, americký index S&P 500 o 8,5 %, európske akcie bez Veľkej Británie o 7,1 % a samotná Británia o 5,6 %. V závese sú ázijské trhy. Sklamaním je Japonsko, ktoré sa ocitlo v červených číslach. Dlhopisy zaostávajú za ostatnými triedami aktív – výnosmi nepokrývajú ani rastúcu infláciu.

Akciové aj alternatívne portfólia v dvojcifernom raste

Ekonomický rast založený na solídnych výsledkoch firiem a globálnej ekonomike sa v prvom polroku odzrkadlil na viac ako 13-percentnom raste akciovej globálnej stratégie Across Intelligent Portfolio 100+. Medzimesačne zhodnotila o 1,7 %, pričom lídrom výkonnosti boli tzv. Frontieri, čo sú spoločnosti z menej preferovaných krajín ako je Vietnam, Kuvajt, Rumunsko, Keňa a podobne. Narástli o 4,8 %. Rozvíjajúce sa štáty rástli o 3,1 % a americký index S&P 500 posilnil o 3,1 %.

Mierne oslabil tlak na dlhopisy. Kým v minulých mesiacoch bola rastúca inflácia na programe dňa, v uplynulom mesiaci už nerezonovala a, naopak, zaznamenali sme rastový trend. Dlhopisová stratégia Across Intelligent Bond Portfolio+ to zachytila a pripísala si kladné zhodnotenie 0,26 %. Hlavný podiel na raste majú veľké globálne emisie dlhopisov, nasledované európskymi high yieldami a dlhopismi rozvíjajúcich sa štátov, ktoré svorne rástli o 0,45 %.

Alternatívna zložka Across Intelligent Alternative Portfolio+ nezaostala ani v júni. Rástla a svoj benchmark výrazne preskočila. Medzimesačne posilnila o 1,9 % a za rok 2021 zhodnotila o  10 %. Hlavným ťahúňom sa stal realitný konglomerát Vonovia s rastom o 6,6 %, nasledovali privátne emisie a infraštrukturálne projekty. Na opačnej pozícii sa ocitlo zlato, ktoré prišlo medzimesačne o 7,5 %.

Across Bond+ medzi najlepšími na svete

Klesajúce ceny dlhopisov v uplynulých mesiacoch znepokojovali ich majiteľov a začalo sa hľadanie príležitostí aj inde ako v tradičných bondoch. Svoje „zlaté časy“ prežívajú inflačné dlhopisy a čiastočne aj dlhopisy s pohyblivou úrokovou sadzbou. V strednej a východnej Európe sa pozornosť sústredila na problematických emitentov – Rusko a Bielorusko. Investori sa však neobávajú nesolventnosti týchto krajín, ale nedostatku demokracie, ktorý by mohol v dlhšom časovom horizonte spôsobiť odklon veriteľov do iných emisií. Fond Across Bond+ potvrdil svoju dobrú kondíciu a medzimesačne rástol o 0,12 %. Priemerný výnos do splatnosti dosiahol 4,4 % pri durácii 2, čo ho radí medzi top fondy v porovnaní s konkurenciou.

Technológie rastú, kryptomenám sa nedarí

Po polroku rastov tzv. hodnotových akcií, napr. akcií spoločnosti Warrena Buffetta Berkshire Hathaway, prišiel čas pre rastových dravcov, medzi ktorých zahŕňame aj technologické spoločnosti, videotechnický priemysel, elektrické vozidlá či spoločnosti novoprijaté na burzu. Kým veštec z Omahy prišiel o 4 %, fintechy rástli o takmer 9 %. Medzi porazených sa v týchto mesiacoch zaraďujú aj kryptomeny, ktoré sa nevedia dostať z tlaku investorov a neustále strácajú.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across Intelligent Portfolio 100+Across Intelligent Bond Portfolio+ a Across Intelligent Alternative Portfolio+.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.