Panika z nákazy vystrašila aj trhy

Čakanie na výsledky spoločností obchodovaných na burzách a pokračovanie strastiplného vývoja americko-čínskych obchodných vzťahov mali byť hlavnými udalosťami januára. Nestalo sa tak. Všetky správy z finančného sveta, či už pozitívne alebo negatívne, prevalcoval koronavírus z juhočínskeho mesta Wu-chan.

Výsledok obáv nenechal na seba dlho čakať. Trhy po niekoľkomesačných rastoch spoznali, čo je to výpredaj a za pár dní vymazali  zisky zo  začiatku roka. Najhlbšie vrásky na čele sa tvorili investorom na rozvíjajúcich sa trhoch, najmä v Číne, kde index Hang Seng padol o 9,4 % v priebehu 8 dní.

Príležitosť pre investorov

Ako však ukazuje história, ľudstvo je čoraz pripravenejšie aj na zdanlivo neriešiteľné krízy. Na každú dieru sa nájde záplata a poklesy sú pre skúsených investorov skôr príležitosťou než hrozbou. Fundament svetovej ekonomiky zostáva pozitívny. Väčšina reportujúcich spoločností prináša za 4. štvrťrok 2019 lepšie ako očakávané hospodárske výsledky. Nezhoršujú sa ani ukazovatele prípadnej recesie. Na dôvažok sa zatiaľ pozitívne vyvíjajú vzťahy medzi súperiacimi gigantami USA a Číny, podarilo sa zvládnuť napätie medzi Trumpovou administratívou a Iránom. Po viacerých odkladoch sa Európska únia konečne rozlúčila s Veľkou Britániou, čím sa znížila neistota ďalšieho vývoja.

Inteligentným riešeniam vládli dlhopisy

Po štyroch mesiacoch nepretržitých kladných výkonností si globálna akciová stratégia Across Intelligent Portfolio 100+ dala pauzu a poklesla o 2 %. Výkyv majú na svedomí predovšetkým rozvíjajúce sa trhy a európske indexy. Analýzy možného vplyvu vírusu na čínsku ekonomiku hovoria o 6-percentnom poklese. To investorov vystrašilo a až panicky sa zbavovali akciových aktív. Na druhej strane, nie všetky zložky akciového portfólia boli v červených číslach. Zhodnotenie indexového fondu iShares MSCI Frontier 100 ETF dosiahlo 0,9 %, čím prekonalo všetky ostatné zložky portfólia.

Klasický scenár sa zopakoval pri dlhopisovej stratégii Across Intelligent Bond Portfolio+. Kým z akcií investori utekali, upokojenie našli v dlhopisoch. Tradičné veľké štátne a korporátne dlhopisové emisie s investičným ratingom z indexového fondu iShares Global Aggregate Bond sa sklonili pred fondom db x-trackers Eurozone Inflation-Linked, ktorý sa zhodnotil o takmer 2 %. Aktuálny výnos do splatnosti portfólia sa nezmenil, dosahuje 2,7 % pri zachovaní durácie na úrovni 4,9.

Takmer bez zmeny zareagovala na výkyvy trhu alternatívna zložka portfólií Across Intelligent Alternative Portfolio+. Mierny pokles o 0,1 % má na svedomí hlavne komoditná zložka portfólia. Z neistoty pokračovania hospodárskeho rastu sa zatiaľ nespamätala ropa, poklesla o 15 %. Dôvodom nebol len koronavírus. K zníženiu prispelo aj Rusko, ktoré sa odmietlo zúčastniť plánovaného zníženia ťažby ropy. Svoj podiel na situácii má tiež napätie medzi Washingtonom a Teheránom.

Across Bond+ rástol v pásme rastu

Stredná a východná Európa ako cieľový sektor fondu priniesla mierne ochladenie záujmu o obchodovanie v regióne, avšak nezaznamenala ani výraznejšie výpredaje. Naopak, hodnota portfólia vzhľadom na vysoký kupón a nízke kolísanie rástla o 0,3 %, čím sa dostala na najvyššie zhodnotenie od zavedenia stratégie. Parametre fondu sú nastavené na veľmi nízku duráciu a na výnos do splatnosti na úrovni takmer 5 % p.a.

Neistota priala digitálnym menám

Len máloktoré aktívum z finančného spektra sa môže tento rok pochváliť takou výkonnosťou ako kryptomeny. Zhodnotenie bitcoinu vystrelilo o 33,5 % a etherea až o 45,4 %. Z veľkej diaľky sa im díva na chrbát veštec z Omahy, ktorého Berkshire Hathaway klesol o 0,9 %, ale aj hedžový fond, ktorý zostal prakticky na nule.

V ponuke Across Crème de la Crème sa stalo lídrom mesiaca zlato. Indexový fond UBS ETF Gold hedged EUR zhodnotil o 4,3 %. Veľmi dobrým výsledkom sa tiež môže pochváliť fond zameraný na podnikové dlhopisy SPDR BofA Merrill Lynch EM Corporate Bond (EUR) s 2,96 %. Mesiac neprial komoditným indexom, ktoré hlavne vplyvom klesajúcej ceny ropy padli o 8 %.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, Across Intelligent Portfolio.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.