Päťročné dlhopisy Lucronu s ročným výnosom 5 %

Skupina LUCRON, ktorá sa podľa týždenníka TREND zaradila vlani na tretie miesto v rebríčku najväčších rezidenčných developerov na Slovensku, uvádza na trh prvú emisiu dlhopisov. Peňažné prostriedky z emisie budú použité na spolufinancovanie dvoch veľkých projektov v Bratislave – Vydrica a Kopčianska Juh.

Lucron je súčasťou medzinárodnej skupiny Iko Real Estate, ktorá má 30-ročné skúsenosti v realitnom biznise a patrí k lídrom na luxemburskom trhu. Jej akcionárom je luxemburská rodina Erica Luxa. Špecializáciou Lucronu sú veľké projekty s prevahou rezidenčného bývania a tvorba ucelených urbanistických celkov. Sústreďuje sa na budovanie celých území, pričom dáva dôraz na moderný a prívetivý urbanizmus, životné prostredie, moderné technológie a verejné priestory. Úzko spolupracuje s najlepšími architektmi, dizajnérmi, stavebníkmi a dodávateľmi pre moderné, elegantné a najmä kvalitné bývanie európskej úrovne. Samozrejmosťou je spolupráca s verejnosťou a miestnou samosprávou.

Projekty Lucronu sú umiestnené v najlepších lokalitách alebo na miestach so silným rozvojovým potenciálom. Výstavba je koncentrovaná predovšetkým v Bratislave a v Trnave. Vďaka pribúdajúcim projektom vytvára nové pracovné miesta nielen pri výstavbe, ale aj po dokončení stavieb v retailových priestoroch a v službách.

Na Slovensku Lucron pôsobí od roku 2005. Z ukončených projektov Lucronu sú známe Eden Park, menší rezidenčný objekt na Jaskovom rade, prvé 4 etapy projektu Malé Krasňany ako aj prvé 4 etapy komplexu Arboria v Trnave. V priebehu tohto roka odovzdá aj prvé byty v jedinečnom bratislavskom projekte mestského bývania Urban Residence.

Do portfólia Lucronu pribudne aj prestížny projekt Vydrica v Bratislave. Podľa vyjadrení Erica Luxa pre týždenník TREND, nemá byť ďalšou luxusnou zónou, ale ponúkne bývanie vyššieho stredného segmentu spolu s retailovými prevádzkami. „Centrum sa dlhodobo rozvíjalo najmä smerom na východ, teraz sa prepojí aj so západnou časťou v podobe Zuckermandla a River Parku. Výstavba Vydrice však bude mať zmiešanú funkciu zóny, do ktorej sa má vrátiť mestský život,“ dodal E. Lux. Novú podobu Vydrice, vychádzajúcu z územného rozhodnutia, plánujú developeri predstaviť ešte v tomto roku na odbornej konferencii za účasti architektov a urbanistov, následne budú informovať aj verejnosť. Celkové investície do Vydrice by podľa odhadov Lucronu mali dosiahnuť 100 miliónov eur.

Päťročná emisia dlhopisov Lucron Finance 1 ponúka investorom ročný výnos 5 % a bude listovaná na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave. Pre investorov to znamená, že predaj dlhopisu po roku od jeho nákupu bude oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb. Dlhopisy sa začnú vydávať 14. júna t. r., nominálna hodnota emisie predstavuje 10 mil. eur. Ručiteľom emisie je luxemburská materská spoločnosť Lucronu – Ikopart 1 S.A.

Bližšie informácie o emisii dlhopisov Lucron Finance 1 poskytnú investiční konzulanti Acrossu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.