Pavol Barabáš predstavil v Acrosse svoju prvú výstavu fotografií

Náš život presahuje hranice Bratislavy i hranice Slovenska. Každý z nás je súčasťou veľkého celku, ktorý, i napriek svojim nedokonalostiam, vytvára nádherné miesto na život.

Žijeme v dobe, keď ľuďom kradnú slobodu steny kancelárií, múry domov, plechy moderných áut či obrazovky inteligentných zariadení. Zatvorení v ulite vlastnej reality často nepočujeme volanie okolitého sveta. Sú však medzi nami tí, ktorí majú uši a oči otvorené. Sú o to vzácnejší, že ich nie je veľa. Taký je aj Pavol Barabáš, jeden z najvýznamnejších slovenských dokumentaristov. Koncom septembra sa v priestoroch Across clubu uskutočnila vôbec prvá vernisáž jeho fotografií pod názvom Dialóg s planétou. Unikátne zábery sprístupňujú svet za hranicou poznaného. Na vernisáži sa zúčastnilo vyše sto hostí.

Muž s dušou dobrodruha

Pavol Barabáš je slovenský režisér, dokumentarista, cestovateľ. Zúčastňuje sa na netradičných výpravách, aby nafilmoval výnimočné miesta a ľudí, aby naučil rešpektu k prírode a svetu okolo nás. Má za sebou množstvo expedícií. Zdokumentoval nedotknutých ľudí doby kamennej v pralesoch v Novej Guinei, objavil megajaskyne na stolových horách vo Venezuele, dosiahol Severný aj Južný pól, zúčastnil sa na prvom prechode Ellsworthovho pohoria v Antarktíde. Žil s Pygmejmi v Kongu i s kmeňom Suri v Etiópii. Prešiel najťažšie kaňony sveta Trou de Fer či Bras Magasin, zlanil dva najvyššie vodopády našej planéty vo Venezuele a v Juhoafrickej republike… Hoci precestoval kus našej planéty, tvrdí, že najmilšie na svete sú mu Vysoké Tatry.

Svet plný možností

Jedinečné miesta nielen z Tatier, ale aj z najvzdialenejších kútov sveta, zaznamenáva P. Barabáš do unikátnych filmov. Pútajú svojou osobitosťou. „O svete otvorených možností vieme aj my v Acrosse,“ uviedol v príhovore Maroš Ďurik, generálny riaditeľ Across Private Investments. „Hoci nie sme priekopníkmi filmového priemyslu, teší nás, že v oblasti privátnych investícií sa na Slovensku radíme medzi lídrov. Naša odbornosť, inovatívny a zodpovedný prístup k financiám vytvára priestor pre zhodnocovanie peňazí našich klientov na nadpriemernej úrovni.“

Žánrová pestrofarebnosť

Vraví sa, že univerzálnou rečou ľudstva je hudba. Aký je rôznorodý náš svet, bol rôznorodý aj výber  skladieb, ktoré spríjemnili atmosféru večera. V podaní talentovaných hudobníkov Dominiky a Jána Morávkových odzneli africké tóny, americký pop a aj slovenské ľudové piesne.

Partnermi vernisáže boli KOFT, Mercedes a hotel Sliezsky dom.

Fotografie P. Barabáša sú v priestoroch Acrossu sprístupnené klientom do konca januára.

 

 

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.