Piatkové dáta z amerického trhu práce udržali septembrové zvyšovanie sadzieb v hre

Piatkové obchodovanie v Európe bolo spočiatku pomerne pokojné a pohybovalo sa v blízkosti červenej nuly, nakoľko zverejňované makroekonomické údaje ako napríklad vývoj priemyselnej produkcie v Nemecku a Francúzsku nedokázali naplniť očakávania analytikov. Pozornosť investorov sa však v piatok upierala na druhú stranu Atlantiku, kde sa v popoludňajších hodinách zverejňovali toľko očakávané dáta z trhu práce za júl. Počet novo vzniknutých pracovných miesto bol o máličko slabší ako nastavené odhady, to však vykompenzovala revízia minulo mesačných čísiel smerom hore. Mierne slabší bol rast miezd, to však nenarušilo predchádzajúce očakávania a obavy investorov ohľadom septembrového zvyšovania úrokových sadzieb. Aj preto začali následne indexy po celom svete oslabovať a zakončili minulotýždňové obchodovanie v červených číslach.

Investori participujúci na komoditných trhoch rovnako ako akcioví a dlhopisoví investori upierali svoj zrak do zámoria, kde boli vo večerných hodinách zverejňované čísla týždňovej zmeny počtu ropných a plynových vrtov v USA. Zverejnené čísla napriek pretrvávajúcim nízkym cenám ropy rástli už tretí týždeň v rade, čo poslalo ropu do ďalších prepadov.

Dnešné nočné obchodovanie v Ázii bolo pre zmenu pozitívne ladené. Rastový sentiment sa šíril z Číny, kde začínajú investori očakávať od vlády ďalšiu podporu miestnych trhov či už priamo cez ďalšie nákupy akcií, prípadne nepriamo cez znižovanie úrokových sadzieb alebo cez načrtnutú sériu zlúčení a akvizícií verejne obchodovaných štátnych firiem. Ide tak o určitú formu nepriame kvantitatívneho uvoľňovania, kedy sa bude snažiť vláda podporiť ekonomický rast skrz rôzne kapitálové akcie a infraštruktúrne investície, nie cez priame tlačenie peňazí na kupovanie štátnych dlhopisov ako to bolo viditeľné v USA. Z tohto dôvodu zatváral najvýznamnejší čínsky index Shanghai Composite vo výraznom zisku 4,92%.

Dnešné obchodovanie v Európe i v USA očakávame menej volatilné ako v piatok, nakoľko výsledková sezóna nám pomaly, ale isto končí a absentujú nám nielen zverejnenia významnejších firiem, ale i makroekonomických údajov na oboch stranách Atlantiku. Aj preto je možné očakávať, že dnes sa budú trhy pokúšať pri zníženej volatilite vykompenzovať piatkové straty.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.