Pioneer v závese za indexovými fondami

O tom, že globálne akciové trhy dlhodobo rastú, nie je na základe historických údajov žiadna pochybnosť. V súčasnosti zaznamenávame už ôsmy rok ich kontinuálneho rastu. V prípade akciových indexov v USA i v Európe možno hovoriť o historických maximách. V uvedenom období priniesli investorom zhodnotenie až niekoľko desiatok percent. Avšak nie všetci slovenskí investori sa podieľali na ich výkonnosti v plnej miere. Prečo sú reálne výnosy na ich klientskych účtoch nižšie, než je  výkonnosť akciových indexov?

Indexové fondy sú výhodnejšie

Kľúčom správneho investovania je výber investičného nástroja. Väčšina slovenských investorov investuje na základe preferencií finančných sprostredkovateľov či komerčných bánk prostredníctvom podielových fondov, ktoré sa aktívnym prístupom snažia „prechytračiť“ trh. Dlhodobé štatistiky však ukazujú, že väčšina aktívne manažovaných podielových fondov zlyháva svojou výkonnosťou oproti indexovému investovaniu.

Across porovnal výkonnosť najväčších resp. najpredávanejších domácich či na Slovensku distribuovaných podielových fondov s indexovými fondami. Cieľom je poukázať na čoraz obľúbenejšiu a rastúcu formu investovania prostredníctvom pasívneho investovania, ktoré prináša viacero výhod.

Pioneer vs indexy

Podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností je z portfólia globálnej investičnej skupiny Pioneer Investments z hľadiska objemu čistej hodnoty aktív vo fonde – vyše 64 miliónov EUR – najväčším a zároveň najpredávanejším podielovým fondom na Slovensku Pioneer Funds – Global select. Tento fond investuje do akcií najznámejších svetových spoločností, akými sú Apple, Alphabet, Microsoft či Samsung. Od zahájenia činnosti fondu v roku 2007 priniesol investorom zhodnotenie vyše 3,5 % p.a. Výkonnosť spomínaných globálnych spoločností však kopíruje aj indexový fond od Deutsche Asset Management. Jeho výkonnosť je pritom za rovnaké obdobie takmer dvojnásobná!

Indexové fondy zaznamenali lepšiu výkonnosť aj v porovnaní s ostatnými najväčšími resp. najpredávanejšími podielovými fondami od Pioneer Investments, zameranými na akcie spoločností v USA, Európe či v regióne rozvíjajúcich sa trhov. Výkonnosť sme porovnali v najdlhšom možnom časovom horizonte – vzhľadom na uvedenie jednotlivých podielových resp. indexových fondov na trh. Výsledky sú jednoznačné.

Nízke náklady indexových fondov

Investori, ktorí investujú prostredníctvom podielových fondov, si vyššími poplatkami priplácajú za aktívny manažment, ktorý však v drvivej väčšine zaostáva za indexovými fondami. Výhodou pasívneho investovania sú nízke poplatky za správu, keďže ich cieľom je kopírovanie sledovaného indexu. Môžu ním byť napr. akcie, dlhopisy, komodity či alternatívne investície v rôznych regiónoch sveta.

Ak investor predá investíciu do indexového fondu po viac než roku držby, je výnos z tejto investície navyše oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb. Ak chcú teda investori dosahovať vyššiu výkonnosť, mali by pouvažovať nad výmenou podielových fondov za indexové. Across ich využíva v kľúčových produktoch, akými sú CRÈME DE LA CRÈME, INTELLIGENT PORTFOLIO+ či INVESTIČNÉ SPORENIE.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.