Pokračujúce výpredaje komodít i ázijských trhov môže zastaviť zápisnica FEDu

Včerajšie obchodovanie na akciových trhoch v Európe i v zámorí bolo pomerne pokojné a negatívne ladené. Pesimizmus sa na trhy rozšíril z Ázie, kde v noci došlo k prepadom miestnych indexov i mien, ktoré sprevádzali taktiež výpredaje na komoditách. Európske indexy zahájili včerajší deň v záporných číslach, pričom absencia zverejňovania významnejších makrodát spôsobila, že na trhoch chýbal významnejší impulz, ktorý by dokázal zvrátiť negatívny trend. I preto európske trhy zakončili deň rovnako, ako začínali, teda v miernej strate. Výraznejšie nepomohli trhom ani schválenia tretieho záchranného balíčka pre Grécko v estónskom a španielskom parlamente.

Na druhej strane Atlantiku sa pre zmenu očakávalo zverejňovanie čísiel z trhu bývania, ktoré mohli byť presne takýmto hybným katalyzátorom pre trh. Zverejnené čísla však pôsobili pomerne zmiešane, či mierne pozitívne, čo indikovalo investorom pretrvávajúcu hrozbu septembrového zvyšovania úrokových sadzieb. Z tohto dôvodu i americké indexy nakoniec uzatvárali deň v červených číslach.

Výpredaje na trhoch postihli rovnako komoditné trhy, ktoré neboli žiadnou výnimkou. Široký komoditný index Bloombergu dosiahol 13-ročné minimum, čo svedčí o aktuálnych hrozbách spomaľovania svetovej ekonomiky a nízkych cenách prakticky všetkých komodít od ropy a plynu, cez cín a hliník, až po meď, striebro i zlato.

Dnešné nočné obchodovanie v Ázii sa nieslo v podobnom duchu ako celý včerajšok. Pretrvávajúce obavy z nízkych cien komodít a oslabovania miestnych mien spôsobujú investorom vrásky, a tí z obáv o kondíciu čínskej ekonomiky vypredávajú všetky vlastnené aktíva. Japonský index Nikkei odpísal v noci až 1,61% a čínsky Shanghai Composite v najnižšom bode odpisoval už druhý deň po sebe viac ako 5%. Na záver sa však podarilo investorom straty skorigovať a uzatváral deň so ziskom viac ako 1%. Otázne však je či sa o korekciu strát nezaslúžila miestna vláda prostredníctvom priameho nákupu akcií.

Dnešné obchodovanie v Európe sa bude niesť pravdepodobne opäť na výpredajovej vlne, pričom nám opäť absentuje zverejňovanie významnejších makrodát. Sledovaným bude schvaľovanie pomoci Grécku v Nemecku, ktoré by však podľa očakávania malo hladko prejsť. Aj preto si na významnejší impulz budeme musieť počkať opäť do popoludňajších hodín, kedy sa v zámorí zverejňujú dáta z hypotekárneho trhu i júlový vývoj inflácie. Rovnako dnes popoludní očakávame zverejnenie významnejšieho impulzu pre komoditné trhy, a to najmä ropu, nakoľko v USA sa bude zverejňovať aktuálny stav zásob ropy a ropných derivátov.

Najdôležitejšou udalosťou dnešného dňa však bude zverejnenie zápisnice FEDu z júlového zasadania, kde pozornosti investorov určite neunikne žiadna zmienka týkajúca sa plánovaného zvyšovania úrokových sadzieb. Ide o najsledovanejšiu udalosť tohto týždňa v investičnom svete, ktorá môže zmeniť aktuálne presvedčenie investorov, ktorý odhadujú, že existuje 48% pravdepodobnosť zvyšovania úrokových sadzieb v septembri. I preto možno očakávať v popoludňajších a večerných hodinách na trhoch zvýšenú volatilitu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.