Pozornosť trhov sa sústreďuje na prejav šéfky FEDu Janet Yellenovej

Americký trh práce pokračuje v silnej kondícii.

  • Nemecký index IFO zaznamenal v auguste prekvapivo výraznejší pokles.
  • Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA zaznamenali za júl najlepší výsledok od januára tohto roka.
  • Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA pokračuje v silných výsledkoch.
  • Šéfka kansaského FEDu Esther Georgová: „Je na čase zvýšiť úrokové sadzby.“
  • Negatívne sadzby ECB môžu podľa šéfa Deutsche bank znamenať fatálne dôsledky pre vývoj spoločnej ekonomiky.

Včerajšie obchodovanie opäť neprinieslo výraznejšie pohyby svetových aktív. Európske akcie skončili mierne v červenom v dôsledku slabších výsledkov nemeckého indexu IFO. Červenali sa taktiež americké akcie, ktoré vyčkávajú na dnešný prejav šéfky FEDu Janet Yellenovej, ktorá naznačí ďalšie smerovanie menovej politiky. Jej komentár môže mať výrazný dopad predovšetkým na americký dolár.

Trh dnes s napätím očakáva prejav šéfky amerického FEDu Janet Yellenovej, ktorá vystúpi na zasadnutí svetových centrálnych bankárov v Jackson Hole. Očakáva sa jemne jastrabí komentár, ktorým by si mala pripraviť pôdu na ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb. To je ale momentálne v trhu započítané a reakcia investorov sa bude odvíjať od toho, ako Janet Yellenová tento konsenzus prekoná.

K jastrabím komentárom sa pridala aj guvernérka FEDu v Kansase Esther Georgová, ktorá uviedla, že je na čase zvýšiť úrokové sadzby. Podľa nej možno očakávať rast amerického HDP v druhom polroku na úrovni 3 %. Vo svojom vystúpení taktiež doplnila, že prezidentské voľby nemajú žiaden vplyv na rozhodovanie FEDu.

Na aktuálnu menovú politiku ECB reagoval šéf najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank John Cryan, ktorý uviedol, že negatívne sadzby môžu mať fatálny dopad na rast európskej ekonomiky. Podľa neho je súčasné nastavenie menovej politiky v rozpore s pôvodnými cieľmi ECB a poškodzuje najmä sporiteľov.

Výsledky nemeckého indexu IFO za august skončili prekvapivo s horším než očakávaným výsledkom. Pokles zaznamenali obidve zložky indexu (hodnotenie súčasnej situácie a očakávania do budúcnosti). Podnikateľská nálada sa tak po silných výsledkoch indexu PMI vrátila na marcové úrovne. Zhoršenie očakávaní sa prejavilo najmä v sektore služieb a v priemysle. Naopak pozitívne očakávania do budúcnosti zaznamenalo stavebníctvo.

Americké objednávky tovarov dlhodobej spotreby sa v júli zvýšili o 4,4 % po predchádzajúcom poklese o –3,9 %. Zverejnené výsledky prekonali trhové očakávania a dosiahli najlepšiu hodnotu od januára tohto roka. Rast objednávok tovarov dlhodobej spotreby tak naznačuje silnú ekonomickú aktivitu vrátane domáceho dopytu, čo bude zvyšovať tlak na centrálnu banku a jej rozhodovanie o úrokových sadzbách.

Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA za predchádzajúci týždeň poklesol o tisíc žiadateľov na 261 000. Hoci trh rátal s nárastom o päť tisíc žiadateľov, hodnoty sa nachádzajú dlhodobo pod hranicou 300 000 žiadateľov, ktorá indikuje silný trh práce. Pod touto hranicou sa počet žiadateľov o dávky v nezamestnanosti pohybuje už 77 týždňov v rade, čo predstavuje najlepšiu sériu od roku 1973.

Ekonomický kalendár dnes, okrem zásadného prejavu šéfky FEDu Janet Yellenovej, ponúka revíziu britského a amerického HDP za druhý kvartál roka, index spotrebiteľských cien v Japonsku či peňažné štatistiky ECB.

 

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.