Inovatívny projekt Praktická ambulancia expanduje

Nové pracovisko pribudlo v Banskej Bystrici.

Začiatkom roka 2017 otvorila Praktická ambulancia v poradí už svoju štvrtú ambulanciu všeobecných lekárov pre dospelých. Pracovisko pribudlo v centre Banskej Bystrice. Celá sieť ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých obsluhuje už viac ako 16 000 pacientov v štyroch lokalitách Slovenska. Uplynulý rok bol pre Praktickú ambulanciu veľmi úspešný. Počet pacientov sa zdvojnásobil a medziročný nárast tržieb vzrástol takmer 2,5 krát.

Sieť Praktická ambulancia začala poskytovať zdravotnú starostlivosť v októbri 2013 v bratislavskej Petržalke. Across Private Investments kapitálovo vstúpil do unikátneho projektu, v investične zaujímavom sektore zdravotníctva, v auguste 2014 s cieľom podporiť jeho ďalší rast. Na jeseň 2015 pribudla v Bratislave druhá ambulancia – v mestskej časti Ružinov a ďalšie pracovisko bolo v rovnakom období zriadené v Trnave.

Základom projektu Praktická ambulancia je poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti tímom skúsených všeobecných lekárov pre dospelých, ktorí ordinujú v pracovných dňoch 12 hodín denne od 8,00 do 20,00 h. Pacienti neplatia žiadne celoročné poplatky a majú možnosť objednať sa na vyšetrenie na presný čas bez poplatku, či už telefonicky alebo priamo cez internet. Praktická ambulancia má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, vyšetrenia sú teda hradené z verejného zdravotného poistenia. Tento inovatívny projekt podstatne zvyšuje úroveň poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti a vďaka unikátnym benefitom pre pacientov vykazuje výrazný trhový potenciál v nábore a obsluhe nových pacientov.

Projekt ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých pokračuje podľa plánu. Jeho cieľom je do roku 2018 vybudovať sieť piatich ambulancií obsluhujúcich vyše 50 000 pacientov. V uvedenom období by mali tržby Praktickej ambulancie dosiahnuť úroveň 1,8 mil. eur.

Chronológia projektu:

10/2013 – spustenie projektu,  otvorenie ambulancie v Petržalke

08/2014 – kapitálový vstup Acrossu do projektu

09/2015 – otvorenie ambulancie v Ružinove

11/2015 – otvorenie ambulancie v Trnave

01/2017 – otvorenie ambulancie v Banskej Bystrici

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.