Praktická ambulancia otvorila ďalšie dve prevádzky

Do siete ambulancií všeobecných lekárov na jeseň 2015 pribudli dve nové ambulancie v Bratislave v mestskej časti Ružinov a v Trnave.

Praktická Ambulancia je sieť ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých, ktorá začala poskytovať zdravotnú starostlivosť od októbra 2013 v Bratislave Petržalke. Do tohto inovatívneho projektu s výrazným rastovým potenciálom sa Across Private Investments rozhodol kapitálovo vstúpiť v auguste 2014 a takmer 1,5 ročné partnerstvo prináša prvé výsledky a potvrdzuje správne smerovanie celého projektu.

Praktická Ambulancia je zameraná na poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti tímom skúsených všeobecných lekárov pre dospelých, ktorí ordinujú 12 hodín denne od 8:00 do 20:00 v pracovných dňoch. Pacienti majú možnosť objednať sa na vyšetrenie na presný čas bez poplatku, či už telefonicky alebo priamo cez internet. Zároveň neplatia žiadne celoročné poplatky, ani poplatky za objednávanie na presný čas a vyšetrenia sú hradené z verejného zdravotného poistenia, pričom Praktická Ambulancia má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Tento inovatívny projekt podstatne zvyšuje úroveň poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti a vďaka svojim unikátnym benefitom pre pacientov vykazuje výrazný trhový potenciál v nábore a obsluhe nových pacientov.

Potvrdením je fakt, že prvú pilotnú ambulanciu vo Vienna Gate v Bratislave Petržalke, otvorenú v októbri 2013, v súčasnosti navštevuje už viac ako 5.500 pacientov. Rovnako do novootvorených ambulancií v Ružinove a Trnave, si za pár mesiacov od otvorenia našlo cestu už viac ako 1.500 pacientov.

Chronológia projektu:

  • 10/2013 – spustenie projektu
  • 08/2014 – investícia Across na rozvoj/rollout,
  • 09/2015 – otvorenie ambulancie Ružinov,
  • 11/2015 – otvorenie ambulancie Trnava,

Finančné ukazovatele sa vyvíjajú podľa plánu a cieľom projektu je sieť 5 ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých obsluhujúcich viac ako 50.000 pacientov s tržbami na úrovni 1,8 mil. EUR do roku 2018.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.