Praktická Ambulancia rozšírila sieť o piate pracovisko

Praktická Ambulancia sa od októbra rozrástla o novú prevádzku na Račianskej ulici v bytovom komplexe Urban Residence. Bratislavské pôsobenie tak okrem Ružinova a Petržalky presunula aj do mestskej časti Nové Mesto. Za prvý mesiac sa tu zaregistrovalo viac ako 250 pacientov. Praktická Ambulancia má v súčasnosti okrem Bratislavy prevádzky aj v Trnave a v Banskej Bystrici. Jej služby využíva vyše 30 000 pacientov. „Od ambulancie na Račianskej ulici očakávame, že nadviaže na úspešné ambulancie v iných častiach Bratislavy a prinesie dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pacientom aj v Novom Meste a v Rači,“ tvrdí Marek Balážik, spoluzakladateľ zdravotníckej siete Praktická Ambulancia.

 Bez čakania a poplatkov

„Hlavné benefity, ktoré pacienti oceňujú v Praktickej ambulancii je najmä 12 hodinová ordinačná doba, možnosť objednať sa na presný čas a aktívny prístup k preventívnym prehliadkam – pacientov na ne pravidelne pozývame prostredníctvom mailov,“ vysvetľuje M. Balážik. Výhodami, ktoré pacienti taktiež oceňujú, sú online objednávanie cez internet, úhrada vyšetrenia z verejného zdravotného poistenia či príjemné a moderné prostredie ambulancie. Všetky pobočky Praktickej Ambulancie si zakladajú na dostupnosti a umiestnené sú v častiach s dobrým prístupom mestskej hromadnej dopravy.

Jednoduchá registrácia

„Proces registrácie a prenosu zdravotnej dokumentácie nie je vôbec náročný. Stačí vyplniť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a za pacienta vybavíme komunikáciu s doterajším všeobecným lekárom i poisťovňou, ako aj prenos zdravotných záznamov,“ tvrdí Balážik. Pacientom Praktickej Ambulancie sa môže stať každý občan s platným verejným zdravotným poistením, ktorý dovŕšil 18 rokov a má trvalý pobyt na území SR. Podmienkou pre uzatvorenie Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je aspoň 6 mesiacov trvajúca registrácia u doterajšieho všeobecného praktického lekára. Poplatky za zdravotnú starostlivosť platia len cudzinci, samoplatcovia a občania SR so zdravotným poistením v cudzine.

Expanzia na východ

Across Private Investments kapitálovo vstúpil do zdravotníckeho projektu Praktická Ambulancia v auguste 2014, necelý rok po otvorení prvého zariadenia v bratislavskej Petržalke. Od spustenia investične zaujímavého projektu neustále narastá počet pacientov, ktorí využívajú služby týchto zdravotných zariadení. V súčasnosti pôsobí Praktická Ambulancia najmä na západe, no expandovať by mala aj do iných častí Slovenska. „Najbližšie plánujeme otvoriť ambulanciu v Žiline. Následne by sme chceli rozšíriť naše pôsobenie aj do Nitry, Prešova aj Košíc,“ hovorí Marek Balážik.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.