Predajný tlak talianskych aktív poľavil

  • Euro a talianske dlhopisy zastavili výpredaj, investori vyčkávajú na podobu talianskej vlády.
  • Obavy o uvoľnenie ťažobných limitov, pred blížiacim sa zasadnutím OPEC-u, oslabili ropu.
  • Eurozónu dnes čaká séria dôležitých makrodát v podobe predstihových indikátorov vývoja ekonomiky.

Včerajšie obchodovanie na zámorských akciových trhoch nadviazalo pozitívnym vývojom na úvod týždňa. Vietor do plachiet však v neskorších hodinách zobral akciovým býkom Donald Trump vyhlásením, že obchodné vyjednávania s Čínou sú zatiaľ len na začiatku, čím de facto dementoval vyjadrenia amerického ministra financií Stevena Mnuchina. Cez víkend uviedol, že obchodná vojna medzi USA a Čínou sa odkladá. Niet teda divu, že protikladné informácie z americkej administratívy napokon vyústili do predajnej nálady. Korigoval aj dolárový index. Po šiestich dňoch rastu reagoval na pokles výnosov amerických dlhopisov. Oslabili aj ceny ropy na svetových trhoch. Pred júnovým zasadnutím ropného kartelu OPEC sa investori rozhodli zrealizovať časť dosiahnutých ziskov.

Eurozónu dnes čaká séria dôležitých makrodát v podobe predstihových indikátorov vývoja priemyslu za máj. Ukážu, aký vývoj ekonomiky eurozóny očakávajú európske firmy. Európske aktíva by mohli v prípade lepších výsledkov nájsť po turbulentných týždňoch (hrozba obchodnej vojny z USA a formovanie populistickej talianskej vlády) pevnú pôdu pod nohami. Potrebujú ju ako soľ. Za Atlantikom sa investori zamerajú na informácie z posledného zasadnutia FED-u. Napovedia, ako vážne to centrálna banka v tomto roku myslí s uťahovaním menovej politiky.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.