Príbeh ikonického býka z Wall Street. Umiestnený bol nelegálne

Ikonický býk na Wall Street sa stal azda najznámejším symbolom finančného sveta. Neďaleko budovy americkej burzy na newyorskom Manhattane láka pozornosť turistov už tri desiatky rokov. Hoci ikonickú sochu nazývanú Charging Bull pozná mnoho ľudí, málokto vie o príbehu, ktorý sa skrýva za vytvorením a vystavením tejto pôsobivej umeleckej inštalácie.

Býk je znakom agresívneho finančného optimizmu a prosperity.

Symbol lepších zajtrajškov

Pri myšlienke na vznik mohutného diela mnohým napadne, že ho mesto kúpilo alebo objednalo od známeho sochárskeho umelca. V skutočnosti však tomu bolo inak. Dielo bolo súčasťou guerillového umenia (vytváranie a zobrazovanie umeleckých diel na verejných priestranstvách, väčšinou anonymne a bez povolenia). Cieľom takéhoto umenia je zaujať, vyprovokovať a donútiť k zamysleniu.

Po páde akciového trhu v roku 1987 chcel sochár Arturo Di Modica vliať do ľudí nádej prostredníctvom mohutného býka symbolizujúceho optimizmus a prosperitu. Skúšanému ľudu, ktorý si prešiel obrovskou krízou, chcel dodať odvahu a vieru v lepšie zajtrajšky. Arturo Di Modica doviezol 15. decembra pred budovu newyorskej burzy mohutné zviera na korbe nákladného auta. Keďže bola socha umiestnená nelegálne, mesto New York ju dalo odstrániť. Obyvatelia si však umelecký skvost obľúbili natoľko, že si vynútili jeho návrat a po novom ho umiestnili v parku Bowling Green vedľa Broadway.

Výrobou sochy strávil Di Modica dva roky a náklady vo výške 350-tisíc USD hradil sám. Socha je vysoká 3,4 metra, dlhá 4,9 metra a váži 3 200 kilogramov.

Býk vs. nebojácne dievča

V roku 2017 sa dielu dostalo veľkej mediálnej pozornosti. Mohol za to umelecký spor, ktorý spôsobila socha s názvom Nebojácne dievča (Fearless girl), umiestnená oproti ikonického zvieraťa. Sochu pred býka postavila v predvečer Dňa žien finančná skupina State Street Global Advisors ako zdôraznenie nedostatočného zastúpenia žien vo vysokých pozíciách nielen na Wall Street. Autorom diela bola umelkyňa Kristen Visbalová.

Di Modica sa sťažoval, že socha zmenila význam jeho diela a protistrane sa vyhrážal súdnymi spormi. Tvrdil, že socha dievčaťa je len marketingovým ťahom, keďže slúžila ako reklama indexovému fondu, ktorý zahŕňal spoločnosti s relatívne vysokým percentom žien vo vedení. Na základe sťažností Artura Di Modica bola socha dievčaťa v novembri 2018 odstránená a premiestnená na iné miesto.

Autor legendárneho býka zomrel pred pár dňami, 19. februára 2021, keď prehral niekoľkoročný boj so zákernou chorobou.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.