Private equity – výnos ruka v ruke s rizikom

Jednou z najúspešnejších investičných príležitostí od konca finančnej krízy boli akcie 50 najväčších verejne obchodovateľných globálnych private equity spoločností (LPX 50), ktoré dokázali od svojho dna v marci 2009 priniesť investorom viac ako 600 % zhodnotenie (takmer 27 % p.a.).Tento rast však nasledoval po vyše 80 % prepade cien ich akcií v dôsledku finančnej krízy. Ale aj napriek tomuto výraznému prepadu dokázal index verejne obchodovateľných private equity spoločností svojou výkonnosťou poraziť akciový index rozvinutých trhov MSCI World, a to až o 1,5 % p.a. (január 1999 – október 2016).

Private equity spoločnosti (spoločnosti súkromného kapitálu) sú investičné spoločnosti, ktoré investujú do firiem neobchodovaných na burze prostredníctvom rôznych investičných stratégií, napríklad venture capital (rizikový a rozvojový kapitál), leveraged buyout (investovanie na „úver”), distressed investments (investície do stratových alebo bankrotujúcich spoločností), mezzanine capital (hybridný kapitál) alebo growth capital (rastový kapitál). Najčastejšie sú private equity spoločnosti definované ako finanční investori, ktorí zhromažďujú kapitál na investovanie prostredníctvom špeciálnych private equity fondov.

Podľa oficiálnych štatistík pôsobí vo svete viac než 1 800 private equity fondov, ktoré disponujú kapitálom v objeme 495 miliárd dolárov. Až takmer polovica takýchto fondov pôsobí v Severnej Amerike, ktorá je nasledovaná Áziou (20 %) a Európou (18 %). Najväčším private equity fondom na svete je čínsky vládny fond China Reform Fund. Má k dispozícii až 30 miliárd dolárov určených na investovanie do inovatívnych technológií a priemyselných projektov v Číne.

Investovať do akcií verejne obchodovaných private equity spoločností je možné napríklad prostredníctvom indexového fondu db x-trackers LPX MM® Private Equity UCITS ETF. Indexový fond je súčasťou nášho zoznamu najlepších indexových fondov z celého sveta „Crème de la Crème”. Fond investuje do 25 najlikvidnejších globálnych verejne obchodovaných private equity spoločností ako je Blackstone Group, KKR & Co. alebo 3i Group. Z regionálneho hľadiska je vo fonde zastúpených 10 krajín, dominujú v ňom americké private equity spoločnosti (40,2 %), nasledované Veľkou Britániou (16,3 %), Švajčiarskom (10,7 %) a Francúzskom (10,7 %).

Možností ako investovať do akcií verejne obchodovaných private equity spoločností prostredníctvom fondov alebo certifikátov nie je veľa. Podľa štatistík dokážu indexové fondy z dlhodobého hľadiska porážať viac ako 85 % aktívne riadených fondov. Ak k tomu pripočítame bonus v podobe oslobodenia od dane z príjmov fyzických osôb po roku od nákupu, výber ideálneho investičného nástroja je jednoznačný.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.