ProData opäť medzi najlepšími, tento rok víťazne

IT Firmou roka 2021 sa po prvýkrát stala spoločnosť ProData.

Hoci v posledných ročníkoch figurovala na popredných pozíciách, až teraz sa jej podarilo prebojovať na vrchol rebríčka. Druhé miesto obsadila spoločnosť Hyperia s.r.o., a na treťom mieste skončila spoločnosť Quality Unit, s.r.o. V boji o prestížny titul IT Firma roka 2021 tak zdolali kľúčových hráčov v rámci IT biznisu, ktorí sa dosiaľ umiestňovali na popredných miestach a na víťazstvo ašpirovali aj teraz. Vzhľadom na všeobecnú situáciu sa slávnostné odovzdávanie cien na podujatí IT Gala ani tento rok neuskutočnilo.

Trpezlivá cesta na vrchol

Do rebríčka IT Firma roka sú zaradené spoločnosti, ktoré v Registri účtovných uzávierok zverejnili uzávierku za rok 2020 najneskôr do 15. augusta 2021. Firmy sa hodnotia na základe výšky EBITDA, návratnosti vlastného kapitálu (ROE), návratnosti aktív (ROA) a ziskovej marže. Za každý z uvedených ukazovateľov môže hodnotená firma dostať 1 až 100 bodov. Maximálny možný počet bodov pre najlepšiu spoločnosť je 400.

Kľúčovou podmienkou na zaradenie do rebríčka IT Firma roka je príslušnosť firmy do odvetvia informačných a telekomunikačných technológií a toto zameranie je hlavným predmetom jej podnikateľskej činnosti. Víťazná spoločnosť ProData je poskytovateľom inovatívnych IT produktov a služieb. Zameriava sa na portálové riešenia na mieru, tvorbu mobilných aplikácií či produktov s komplexným servisom od prvotného návrhu, cez konzultácie, riešenie problémov, návrh dizajnu, inštalácie až po konečnú realizáciu.

ProData bola založená v roku 2011 a o rok neskôr získala strategického investora. Stala sa exkluzívnym partnerom Microsoftu hlavne vďaka flexibilite a profesionalite svojho tímu. Jej zrealizované vízie a hospodárske výsledky zbierajú úspechy, medzi ktoré patrí bezpochyby aj víťazstvo v kategórii IT Firma roka 2021. Cieľom spoločnosti je preniknúť aj na európsky trh.

Technológie menia svet

Vyhlasovateľom súťaže IT Firma roka (predtým Najziskovejšia IT Firma roka) je už po piatykrát investičná spoločnosť Across Private Investments, ktorá prostredníctvom unikátnych investičných príležitostí zveľaďuje a spravuje majetok klientov už viac než 20 rokov. Rebríček IT firiem zostavuje v spolupráci s Finstatom a Digital Visions (PC Revue). Peter Jakubička, generálny riaditeľ API, pripomína, že svet finančných investícií je so svetom technológií úzko prepojený. „IT sektor posúva svet dopredu. No a práve vďaka investíciám do progresívnych technológií sa môžu na tomto pokroku podieľať aj slovenskí investori, a to bez toho, aby nevyhnutne mali odborné technologické znalosti. Cez správne investície prostredníctvom našej spoločnosti získavajú vplyv, vďaka ktorému menia svet v prospech seba, ako aj v prospech ďalších generácií.“

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.