Across Dôchodkové sporenie+ CASS Pension Program

Investičné sporenie, ktoré je určené na vytvorenie si rezervy na dôchodok. Vďaka nízkym poplatkom a efektívnej stratégii je vhodnou alternatívou k tretiemu dôchodkovému pilieru.
Typ produktu
Riadené portfólio
Odporúčaný horizont
15 rokov a viac
Očakávaný výnos
6 - 8 % p.a.
Minimálna investícia
Bez obmedzenia

Investičný cieľ

Across Dôchodkové Sporenie+ predstavuje praktický spôsob vytvárania rezervy na dôchodok za účasti zamestnávateľa a zamestnanca. Orientuje sa na najefektívnejšie nástroje na dlhodobé zhodnocovanie úspor – akciové indexové fondy. Tie sú medzi investormi vyhľadávané pre atraktívne, nízke poplatky, výborný výnosový potenciál a vysokú úroveň transparentnosti. Ďalšou výhodou je, že výnosy z nich môžu byť oslobodené od dani z príjmu.

Across Dôchodkové Sporenie+ vďaka týmto výhodám predstavuje výrazne lacnejšie a efektívnejšie sporenie ako väčšina štandardných nástrojov na sporenie na dôchodok.

Myslite na dôchodok skôr

Vytvorenie rezervy na dôchodok vyžaduje dlhodobé a systematické sporenie už v produktívnom veku. Čím skôr začnete, tým menšiu sumu je potrebné si odkladať. Vplyv času na výšku mesačného sporenia ilustruje graf. Z neho vyplýva, že ak sa rozhodnete začať sporiť vo veku 25 rokov, na vytvorenie dodatočného dôchodku vo výške 500 eur (vyplácaného po dobu 15 rokov) vám stačí odkladať si mesačne 30 eur. Ak na svoj budúci dôchodok začnete sporiť až vo veku 55 rokov, na dosiahnutie rovnakého efektu budete musieť odkladať až 370 eur mesačne.

Predpoklady výpočtu: 6 % p.a. zhodnotenie úspor v sporiacej aj výplatnej fáze, začiatok poberania dôchodku vo veku 65 rokov; bez vplyvu inflácie, po zaokrúhlení mesačnej platby.

Zdroj: prepočet Across

 

Najmúdrejšia cesta ako investovať Vaše peniaze

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.