Across Intelligent Portfolio 100+

Akciové portfólio, ktoré investuje do najlepších akciových indexových fondov s celosvetovým pokrytím.
Vstupná investícia
50 000 €
Investičný horizont
7 rokov a viac
Očakávaný výnos
6 – 8 % p.a.

Ročná výkonnosť fondu za posledných 8 rokov

Výkonnosť Across Intelligent Portfolio 100+ dosiahla od konca decembra 2009 do konca novembra 2017 viac než 119 %. Kalendárna výkonnosť dosiahla v piatich z uvedených ôsmich rokov dvojciferné hodnoty. K Across Intelligent Portfolio 100+ sa od roku 2016 viaže bonus navyše – možnosť oslobodenia výnosov od dane z príjmov fyzických osôb.

Zdroj:  Across Private Investments, www.citywireselector.com

Charakteristika produktu

Ide o optimálny produkt do hlavného investičného portfólia klienta. Investície smerujú do akcií naprieč celým svetom. Podiel akcií v portfóliu predstavuje 100 %. Zloženie portfólia prehodnocujeme najmenej raz ročne a zohľadňujeme aj  podmienky oslobodenia výnosov z investícií od dane z príjmov fyzických osôb.

Najmúdrejšia cesta ako investovať Vaše peniaze

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.