Across Investičné sporenie+

Dlhodobé sporenie do akciových indexových fondov s najnižšími poplatkami na trhu.
Vstupná investícia
100 € mesačne
Investičný horizont
10 rokov a viac
Očakávaný výnos
6 - 8 % p.a.

Porovnanie zhodnotenia investície vo výške 14 400 eur 

Ak by ste za posledných 12 rokov (2005 až 2016) pravidelne mesačne sporili 100 EUR na dvojročnom termínovanom vklade, dosiahli by ste priemerný výnos 1,9 % p.a., avšak reálna hodnota úspor po odpočítaní inflácie (1,9 % p.a.) by sa nezmenila. Ak by ste rovnakú sumu sporili do Across Investičné sporenie+, hodnota vášho sporiaceho účtu by bola o 7 000 EUR vyššia ako by ste si nasporili prostredníctvom dvojročného termínovaného vkladu.

Zdroj: NBS, Across Investičné sporenie+, použité podkladové indexy ETF, z ktorých je Across Investičné sporenie+ zložené (stav k 31. 12. 2016)

Charakteristika produktu

Investičné sporenie predstavuje efektívnu účasť na dlhodobom raste svetových akciových trhov, a to už od 100 eur mesačne. Prechodné poklesy na trhoch sa pri tomto type sporenia dajú využiť v prospech investora. V porovnaní s tradičnými formami sporenia je investičné sporenie pre klienta výrazne lacnejšie a investičné zisky sú oslobodené od dane z príjmu fyzických osôb.

Najmúdrejšia cesta ako investovať Vaše peniaze

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.