Private equity

Investujte spolu s nami do projektov v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu, v oblastiach zelenej energie, zdravotníctva a realít.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.