Rastúce výnosy dominujú trhom

  • Wall Street v zelenom napriek rastúcim dlhopisovým výnosom a silnejúcemu doláru.
  • Talianske dlhopisy pod tlakom formujúcej sa populistickej vlády, euro odoláva.
  • Týždenné zásoby ropy v USA poklesli o 1,4 milióna barelov.

Zverejnené dáta HDP za prvý kvartál poukázali podľa očakávaní na klesajúcu dynamiku rastu svetového hospodárstva. Za najkratší koniec ťahá Japonsko, prvým poklesom za osem štvrťrokov potvrdilo koniec najdlhšie trvajúceho ekonomického boomu. Nohu z plynu ubrala aj eurozóna, hoci stále vykazuje nadtrendový rast. Čínska ekonomika si viedla podľa očakávaní, USA naopak pozitívne prekvapili.

Silné makro za Atlantikom predstavuje významné implikácie pre finančné trhy. Zvyšuje inflačné očakávania, čím rastú šance na celkovo štvornásobné zvýšenie sadzieb FED-om v tomto roku. Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov reagovali rastom na najvyššiu hodnotu od roku 2011, čím sa zvyšuje nákupná atraktivita dolára. Pod tlak sa naopak dostávajú zlato a aktíva rozvíjajúcich sa trhov.

Americký akciový trh (index Dow Jones) aj napriek rastúcim sadzbám, splošťujúcej sa dlhopisovej krivke a geopolitickému chasou dokázal rásť osem obchodných dní v rade, čo sa naposledy podarilo v septembri 2017. Akcioví investori nachádzajú podporu najmä v rastúcich korporátnych ziskoch a očakávaniach masívneho objemu spätného odkupu akcií, ktorý by mal byť v tomto roku najvyšší za ostatné dve dekády, čo hrá akciám do karát. Zásluhu na tom má bezpochyby aj daňová reforma D. Trumpa. Významne znížila sadzbu dane z príjmov a americké spoločnosti motivuje k repatriácii ziskov zo zahraničia.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.