Razantný Trumpov nástup do úradu

Finančné trhy počas uplynulých dvoch týždňov reflektovali prvé kroky nového amerického prezidenta. Donald Trump podpísal niekoľko kontroverzných exekutívnych príkazov, ktoré posilňujú obchodný protekcionizmus. USA odstúpi z dohody o Transpacifickom partnerstve s Japonskom a desiatimi tichomorskými krajinami, prehodnotí dohodu TTIP s Európou a dohodu o voľnom obchode NAFTA s Kanadou a Mexikom.

Nový americký prezident urobil aj prvý krok k obmedzeniu regulácie bankového sektora. Podpísal nariadenie o preskúmaní tzv. Dodd-Frankovho zákona z roku 2010 (cieľom prijatia bolo sprísnenie finančného dohľadu, ako reakcia na vypuknutie finančnej krízy).

Akcioví investori oceňujú plnenie predvolebných plánov novej administratívy a očakávajú avizované kroky na podporu ekonomiky (zníženie korporátnych daní a zvýšenie fiškálnych výdavkov). Výsledková sezóna spoločností za 4Q 2016 prekonáva trhové očakávania a všetky tri hlavné americké akciové indexy v reakcii posunuli historické maximá.

Briti a Európa v hľadaní kompromisov

V Európe schválil britský parlament rozvod Veľkej Británie s EÚ. Britská vláda zverejnila tzv. Bielu knihu Brexitu, ktorá obsahuje návrh podmienok pre odchod ostrovného kráľovstva z EÚ. Prioritou bude plná kontrola nad imigračnou politikou a právnym systémom. Plán by mal taktiež vymedziť vzájomné pracovné práva občanov EÚ vo Veľkej Británii a naopak.

Zasadnutia kľúčových centrálnych bánk nepriniesli zmenu v nastavení menových politík. Americký FED sa rozhodol počkať na kroky novej americkej administratívy a ich dopad na ekonomiku. Sprievodný komentár sa líšil len kozmeticky a nenapovedal, kedy by americká centrálna banka mohla pristúpiť k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb.

Bank of England na prvom zasadnutí po oznámení tvrdého Brexitu rozhodla ponechať aktuálne nastavenie menovej politiky bez zmeny. Guvernér Bank of England sa vyjadril, že ekonomické dopady tvrdého Brexitu na ekonomiku je predčasné hodnotiť. Menová politika zostane aj naďalej flexibilná a v závislosti od ekonomického vývoja krajiny sa môže zmeniť oboma smermi.

Obavy o negatívne dopady zvýšeného obchodného protekcionizmu v kombinácii s negatívnymi vyjadreniami Donalda Trumpa ohľadne silnej hodnoty amerického dolára sa odrážajú na jeho hodnote na devízovom trhu. Zelená bankovka poklesla oproti košu najvýznamnejších mien najnižšie za posledných 7 týždňov a počas januára zaznamenala najvýraznejšie oslabenie od marca 2016.

Cena ropy na svetových trhoch stagnuje a pohybuje sa v úzkom bočnom trende v rozmedzí 50 – 60 amerických dolárov za barel. Protichodne proti sebe pôsobia dva faktory. Prvým z nich je dodržiavanie dohody o obmedzení produkcie OPECom, ktorá na cenu ropy pôsobí pozitívne. Naopak zvýšený záujem amerických producentov – prameniaci z rastúcich cien ropy – tlačí cenu ropy do červených čísel.

Finančné trhy budú aj naďalej ovplyvnené politikou. V USA budú investori netrpezlivo očakávať kroky novej americkej administratívy na podporu ekonomiky. V Európe sa Veľká Británia pokúsi nájsť čo najviac kompromisov s EÚ ohľadne vyjednávania vzájomne prospešných obchodných podmienok. Dôležité budú aj makroekonomické údaje z kľúčových ekonomík. Akciové indexy budú ovplyvnené pokračujúcou výsledkovou sezónou spoločností za posledný kvartál uplynulého roka.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.