Renesancia robotiky a umelej inteligencie

Zvyšovanie produktivity práce, automatizácia a zefektívnenie procesov sú v centre pozornosti väčšiny svetových vlád. Profituje z toho sektor robotiky a umelej inteligencie. Do roku 2020 vzrastú výdavky na robotiku na 188 miliárd USD ročne, čo je viac ako dvojnásobok súčasného objemu. Do nových projektov sa zapájajú najväčšie svetové ekonomiky.

Veľmoci sa orientujú na robotizáciu

Japonská vláda navrhuje zapojiť robotizáciu do národného rastového plánu, Európska komisia pripravila na tento účel niekoľkomiliardový rozpočet a zriadila špecializované orgány. Prezident Trump – dlhodobo kritizujúci vývoz pracovných miest do zahraničia – svojím prístupom nepriamo podporuje robotizáciu a automatizáciu v USA. Čína ohlásila v priebehu najbližších troch rokov masívny nárast investícií do nových technológií. Ázijský gigant pritom v ostatnom čase publikuje neporovnateľne viac informatívnych výskumov než americkí vedci. Neprekvapí preto, že tri štvrtiny všetkých robotov sa predávajú v piatich krajinách – v  Číne, Južnej Kórey, Japonsku, USA a Nemecku. Veľká zmena v robotike nastala v poslednom období s tzv. co-robotmi, čo sú roboty navrhnuté na spoluprácu s ľuďmi. Ide o dostupnejšiu, ľahko adaptovateľnú a ovládateľnú formu robotov. Ich cieľovým segmentom sa stávajú malé a stredné firmy. Očakáva sa, že ,,kolaboratívna“ robotika vzrastie v rokoch 2015 až 2020 až desaťnásobne.

Aj stroje sa dokážu učiť

Novým trendom v segmente umelej inteligencie (Artificial Intelligence) môže byť tzv. reinforcement learning, čo je proces, ktorým sa stroj učí formou pokusov a omylov, namiesto priameho programovania. Využitie umelej inteligencie možno očakávať takmer v každom sektore a prispôsobuje sa mu aj predpokladaný rozsah investícií. Zo 644 miliónov USD v minulom roku, by sa mal zvýšiť objem investícií do umelej inteligencie až na 36,8 miliardy USD do roku 2025. Spoločnosti, akou je napríklad Facebook, investujú do technológií na rozpoznávanie textového kontextu a tvárí. V automobilovom priemysle sa bude umelá inteligencia využívať v samoriadiacich automobiloch.

Ako investovať do robotiky?

Raketovým rastom – vyše 50 % – sa môže tento rok pochváliť indexový fond Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ), ktorý plne replikuje špecializovaný index IBOTZ obchodovaný na americkej burze NASDAQ. Fond zahŕňa kótované akcie 29 spoločností so zameraním na priemyselné aj nepriemyselné roboty, automatizáciu, umelú inteligenciu a bezpilotné automobily. Všetky akcie, ktoré sú súčasťou indexového fondu, sú obchodované na trhoch rozvinutých štátoch, pričom 50 % týchto spoločností je z Japonska, 30 % zo Spojených štátov a zvyšok z ostatných rozvinutých štátov. Indexový fond BOTZ bol vytvorený v septembri minulého roka a objem jeho majetku dosiahol za necelý rok viac ako 800 miliónov dolárov. Okrem najlepšej výkonnosti spomedzi všetkých fondov, ktoré sú rovnako zamerané, zaťažuje BOTZ investorov najnižšími nákladmi.

Bližšie informácie o možnosti investovať do finančných nástrojov, zameraných na robotiku, automatizáciu a umelú inteligenciu, poskytnú investiční konzultanti Acrossu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.