Riešenia Acrossu na nových maximách

Ani novembrové obchodovanie neprinieslo výpredaj na akciových trhoch. Naopak, akcie tvrdohlavo pokračujú v raste. Americké akcie opäť prekonávali historické maximá. Najsledovanejší akciový index na svete S&P 500 od októbra prepísal historické maximum 11-krát. Katalyzátorom boli blížiaca sa finalizácia prvej fázy obchodnej dohody medzi Washingtonom a Pekingom a menová politika väčšiny centrálnych bánk, ktorá znižuje náklady spotrebiteľského financovania. Zlepšujú sa marže podnikov, čo má pozitívny dopad na ziskovosť korporátneho sektora a črtajúcu sa stabilizáciu svetovej ekonomiky. Ustupujúce mraky nad geopolitikou vnášali do podnikateľských nálad optimizmus.

Ceny dlhopisov, naopak, vo všeobecnosti stagnovali. Prejavil sa tým učebnicový príklad negatívnej korelácie vývoja tradičných tried aktív. Kým chuť podstupovať riziko ženie akciový trh k novým výšinám, dlhopisy sa dostávajú do negatívnych teritórií. Menová politika väčšiny centrálnych bánk podporuje rast, no dodatočné uvoľnenie monetárnych podmienok, najmä v prípade kľúčových menových autorít, nemožno očakávať tak skoro. Opätovné spustenie programu nákupu dlhopisov zo strany ECB bolo započítané v cenách dlhových nástrojov, čo zároveň limitovalo pozitívny efekt v mesiaci jeho spustenia. V USA spôsobujú priaznivé ekonomické dáta neutrálnu komunikáciu FED-u a zmierňujú pravdepodobnosť skorého zníženia dolárových sadzieb.

Akcie prekonali 20 %, alternatívy sa blížia k tridsiatke

Globálna akciová stratégia Across Intelligent Portfolio 100+ tretí mesiac po sebe zaznamenala rast, keď naplno zabrali všetky časti portfólia. Lídrom jej zložiek boli veľké americké spoločnosti združené v indexe S&P 500 s rastom 3,6 % a zatiaľ nevýrazné „nové ekonomiky“ v iShares MSCI Frontier 100 ETF, ktoré posilnili o 3,4 %. Nasledovali stredné spoločnosti z USA a Európa. Od začiatku roka posilnili „inteligentné akcie“ o viac ako 20 %, čím siahli na nové rekordné maximum.

Dlhopisové riešenie Across Intelligent Bond Portfolio+ opäť prekonalo svoj benchmark, investorom tento rok prinieslo výkonnosť 5,8 %. Aktuálny výnos do splatnosti portfólia sa opäť zvýšil, dosahuje 2,9 % pri zachovaní durácie na úrovni 5. Po predchádzajúcich mesiacoch „inteligentný bond“ síce pod vplyvom nových opatrení centrálnych bánk mierne pookrial, umožnil však investorom stále pomerne lacný nákup.

Najmladší člen rodiny inteligentných portfólií, alternatívna zložka Across Intelligent Alternative Portfolio+, aj napriek nadpriemerným výsledkom svojich súrodencov, prekonáva v roku 2019 svojho dlhopisového a akciového brata. V novembri sa zviezol na priaznivej nálade na globálnych finančných trhoch. Pridal vyše 3 %, čím tohtoročnú výkonnosť priblížil k magickej tridsiatke. Oporou mu bol predovšetkým hedžový fond so stratégiou long-short equity participujúci na raste akciového trhu. Úspešné boli aj private equity investície a reality. Menej sa darilo infraštruktúrnym projektom a komoditám, ktoré poslalo nadol čierne zlato.

Dlhopisy padajú, Across Bond+ rástol

Politika centrálnych bánk zameraná na kvantitatívne uvoľňovanie prináša pre dlhopisových investorov zásadné výzvy. Na trhu je čoraz ťažšie nájsť bondy s prijateľnou výkonnosťou. Pokiaľ investori nájdu zaujímavý dlhopis, musia investovať dlhodobo a zmieriť sa s horším ratingom. Riešením je diverzifikácia portfólia a neustále preverovanie kredibility emitenta. Portfólio vo fonde Across Bond+ je postavené na kombinácii štátnych a firemných dlhopisov, ktoré umožňujú unikátnu kombináciu výnosu do splatnosti na úrovni 5,3 % pri durácii 2,7. Navyše, vysoký priemerný kupón vo výške 6,7 % tvorí bezpečný vankúš v prípade výkyvov na trhu. Fond sa zbavoval rizikovejších titulov a za tri mesiace v rade zaznamenal zhodnotenie 3 %. Za rok 2019 zhodnotilo portfólio o 5,3 %, od svojho založenia 3,9 % p.a.

Akcie valcovali dlhopisy

K investičným riešeniam Acrossu sa pridali aj oportunity a všetky opäť skončili v červených číslach. Warren Buffett rástol o 2,2 %, bodovali kryptomeny a pochlapil sa aj hedžový fond s 5,9 % za mesiac. Realitné investície prinášajú zhodnotenie od 3,3 % do 6,9 % za tento rok.

V ponuke Across Crème de la Crème sa lídrom mesiaca stali stredné spoločnosti z db x-trackers Russell MidCap (EUR) s 4,9 % a prekvapenie roka VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF s 4,9 %, ktoré sú súčasťou satelitných akciových riešení Acrossu. Neohrozeným lídrom tohtoročných výkonností zostávajú privátne investície z db xtrackers LPX MM® Private Equity s 42,7 %.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, Across Intelligent Portfolio.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.