Riešenia Acrossu na pozitívnej vlne, smerujú naďalej nahor

Najdlhšia akciová rely v histórii pokračuje. O pozitívnu náladu na svetových akciových trhoch sa postarala kombinácia viacerých faktorov. Najvýznamnejším bolo oteplenie obchodných vzťahov USA a Číny. Podarilo sa uzatvoriť prvú fázu ich obchodnej dohody. Ďalšie polienko priložili centrálne banky. Americký FED tretíkrát v rade znížil úrokové sadzby, aktuálne sú v pásme 1,5 – 1,75 %. S dodávkami likvidity na peňažný trh bude pokračovať až do 2. kvartálu budúceho roka. Kormidlo centrálnej banky eurozóny prevzala od novembra bývalá šéfka MMF Christine Legardeová. Dramatický odklon od súčasného smerovania menovej politiky ECB  pravdepodobne nemožno očakávať.

Trápenie ohľadom Brexitu síce nezmizlo, ale riziko tvrdého Brexitu sa znížilo. Briti dostali ďalší odklad, v decembri ich čakajú nové voľby. Nový parlament by so schválením riadnej rozvodovej zmluvy nemal mať problém.

Posledná a rozhodujúca tehla do múra októbrových výkonností prišla od samotných spoločností. Výsledková sezóna zatiaľ ukázala, že takmer tri štvrtiny amerických firiem reportovali lepšie než očakávané hospodárske výsledky.

Inteligentné riešenia prekonávajú benchmarky

Globálna akciová stratégia Across Intelligent Portfolio 100+ počas októbra naplno reflektovala pozitívne faktory. Lídrom jej zložiek bol donedávna „nemastný-neslaný“ japonský región, ktorý posilnil o vyše 4 %. Nasledovali rozvíjajúce sa trhy USA a Európa. Pridali takmer 2 %. Pacifik a okrajové trhy posilnili o približne 0,5 %. Od začiatku roka posilnili „inteligentné akcie“ o takmer 18 %, čím siahli na nové rekordné maximum.

Investori využili priaznivú situáciu na trhu a investovali viac do rizikovejších aktív na úkor dlhopisových riešení. Riešenie Across Intelligent Bond Portfolio+ vedelo aj napriek nedlhopisovej nálade trhu prekonať svoj benchmark a priniesť investorom tohtoročné výnosy viac ako 5,6 %. Aktuálny výnos do splatnosti portfólia sa zvýšil na 2,65 % pri zachovaní pomerne nízkej durácie (do 5). V prípade očakávaných znížení úrokových sadzieb majú existujúce dlhopisové nástroje tendenciu zvyšovať svoju cenu na úkor výnosov do splatnosti.

Alternatívna zložka inteligentných portfólií Across Intelligent Alternative Portfolio+ posilnila o takmer 2 %, čím sa výkonnosť od začiatku roka posunula na úctyhodných 23 %. Tretia noha inteligentných portfólií sa mohla oprieť o hedžový fond so stratégiou long-short equity. Zelenali sa aj komodity. Infraštruktúra a private equity po solídnych mesiacoch svoje tempo rastu zvoľnili.

Across Bond+ opäť v zelenom

Priaznivá situácia na svetových finančných trhoch sa prejavila aj na dlhopisovom trhu štátnych a korporátnych dlhopisov v regióne CEE. Pozitívne precenenie väčšiny dlhopisových titulov vo fonde sa postaralo o medzimesačné zhodnotenie fondu o približne 0,4 %, čím prekonal svoje historické maximum. Od začiatku roka zhodnotil kapitál investorov o takmer 5 %, pričom od svojho otvorenia obsadzuje v porovnaní s globálnou konkurenciou fondov s porovnateľnou investičnou stratégiou 3. miesto. Manažmentu fondu sa aj naďalej darí udržiavať približne dvojnásobný výnos do splatnosti oproti durácii, a to pri takmer stopercentnom zaistení do referenčnej meny. Ambíciou je v dohľadnom čase portfólio skoncentrovať zúžením počtu titulov, prirodzenou cestou v podobe maturity dlhopisov a navýšenia aktuálnych pozícií. Podarilo sa tiež eliminovať rizikovejšie aktíva vo fonde a zvýšiť priemerný rating portfólia.

Akcie valcovali dlhopisy

Oportunitné riešenia Acrossu zaznamenali výhradne kladné čísla. Platilo to pri veštcovi z Omahy, ktorý profitoval z výsledkovej sezóny, ale aj pri kryptomenách a ostatných alternatívnych investíciách. Do rodiny realitných fondov pribudol fond Wood&Company zameraný na kancelárske priestory v Čechách a na Slovensku.

V ponuke Across Crème de la Crème zažiarili medzimesačne Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF (USD) s 5,8 % a Global X Robotics & Artificial Intelligence s 3,8 %, ktoré sú súčasťou satelitných akciových riešení Acrossu. Nezadržateľným lídrom tohtoročných výkonností sú privátne investície z db xtrackers LPX MM® Private Equity s 37,8 %. Indexový fond je tiež súčasťou inteligentných portfólií Acrossu.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, Across Intelligent Portfolio.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.