Riešenia Acrossu zavŕšili mimoriadne úspešný rok

Kým koniec roka 2018 priniesol neistotu a obavy, vlani bol záver obchodovania obdobím rastu a historických maxím. Mimoriadne výkonnosti akciových trhov ťahali americké spoločnosti a európske firmy, ktoré sa blížili zhodnotením k tridsiatim percentám. Napriek výrazným nárastom na akciových  trhoch zaznamenali výnimočné rasty aj dlhopisy – či už štátne, alebo korporátne.

Posledné mesiace roka priniesli viacero pozitívnych prekvapení, napr. lepší ekonomický sentiment v priemysle aj v službách. Napriek viacerým škrtom v zamestnanosti európskych firiem, Američania významne zvyšovali počet nových pracovných miest. Trh vyslal investorom jasný signál smerom k obnoveniu dôvery a zavrhol tým obavy z nástupu recesie.

Trhy odolali politickému napätiu

Posledný štvrťrok vlaňajška bol bohatý na politické turbulencie. Neustále sa do hlavných titulkov dostávali správy o pokračovaní alebo blokovaní obchodných rokovaní medzi USA a Čínou. Prezident Trump s vytrvalosťou rozkolísaval trhy svojimi „tvítmi“, či už na jednu, alebo na druhú stranu. Napokon sa však podarilo, aspoň nateraz, zahnať obavy z obchodnej vojny. Dobrou správou pre Európu bolo, že otázka ciel na autá sa nestala témou dňa.

Trhu sa uľavilo aj po voľbách vo Veľkej Británii a Brexitu už, zdá sa, nič nezabráni. Ku koncu januára t.r. očakávame definitívne good bye, pričom otvorená ostáva definitívna podoba vzťahov medzi EÚ a britskými ostrovmi. Prechodné obdobie má skončiť ku koncu tohto roka.

Tak, ako počas celého minulého roka, aj na jeho konci upokojovali trhy centrálne banky. Povzbudzovali ich nákupmi dlhopisov a nízkymi sadzbami. ECB dostala novú krv v podobe bývalej šéfky MMF a francúzskej ministerky financií Christine Legardeovej.

Nezadržateľný rast inteligentných riešení Acrossu

Štyri mesiace nepretržitých kladných výkonností má na konte globálna akciová stratégia Across Intelligent Portfolio 100+. Ručička výkonnosti sa za rok 2019 napokon zastavila na 23,7 %. V decembri, okrem japonského indexu, rástli všetky zložky akciového portfólia, prekonávali sa najmä rozvíjajúce sa trhy. V konečnom zúčtovaní sa najväčšou mierou na mimoriadnej výkonnosti v uplynulom roku podieľal európsky Lyxor STOXX Europe 600, tesne nasledovaný americkými indexovými fondami kopírujúcimi S&P 500 a S&P Midcap 400. Za rok 2019 stratégia prekonala svoj benchmark o takmer 1 %.

Po troch mesiacoch negatívnych výkonností sa v decembri odrazilo do pozitívnych hodnôt aj dlhopisové riešenie Across Intelligent Bond Portfolio+. Pomohol predovšetkým návrat dôvery investorov v rozvíjajúce sa trhy a európske high yieldy. Výkonnosť dlhopisovej stratégie za rok 2019 atakovala hranicu 6 %, čím prekonala očakávania najväčších optimistov. Uplynulý rok sa výkonnosťou zaradil na čelo doterajších ročných zhodnotení. Aktuálny výnos do splatnosti portfólia sa mierne znížil, dosahuje 2,7 % pri zachovaní durácie na úrovni 5.

Najväčší potenciál ukázala alternatívna zložka portfólií Across Intelligent Alternative Portfolio+. Výkonnosť sa na niekoľko desatín percenta priblížila ku 30 percentám a dostáva sa na čelo zhodnotenia riešení Acrossu. Svojej výkonnosti vďačí vydarenému mixu privátnych emisií, nehnuteľností, hedžového fondu a infraštruktúry, ktoré sa nadpriemerne zhodnocovali počas celého roka. Za povšimnutie stojí indexový fond db x-trackers LPX MM® Private Equity s výkonnosťou takmer 46 % za rok, čo pripisujeme obnovenému záujmu investorov o nekótované akcie a rastúcemu apetítu na rizikovejšie triedy aktív.

Dlhopisy padajú, Across Bond+ rástol

Piaty mesiac po sebe dosiahol fond kladné zhodnotenie, čím výkonnosť niekoľkokrát prekonala svoje doterajšie maximá. Hlavný podiel na raste má zníženie napätia v obchodných vzťahoch medzi Čínou a USA a dôvera investorov v centrálne banky ako útočisko poslednej záchrany. V decembri sa stretli lídri Ruska a Ukrajiny s predstaviteľmi Nemecka a Francúzska, čím do značnej miery upokojili investorov v teritóriu rokmi poznačenom konfliktami. Odrazilo sa to na výkonnosti dlhopisu ukrajinského Kernelu, ktorý bol skokanom mesiaca so zhodnotením 1,8 %. Otáznikom ostáva riešenie bielorusko-ruského vyjednávania cien ropy. Volatilita portfólia sa radikálne znížila vypustením oportunitných investícií v Libanone. Vo fonde sa, naopak, znížila durácia na 2,6, pričom výnos do splatnosti stále dosahuje hodnoty blízke 5 % p.a.

Rok dôvery v akcie aj návratu bitcoinu

Hoci v roku 2019 mal bitcoin opäť výnimočnú výkonnosť takmer 100 %, kryptomeny boli jedinou triedou aktív, ktorej sa v rodine oportunitných investícií nedarilo. Zabral najmä hedžový fond so zhodnotením 3 % a veštec z Omahy, ktorého Berkshire Hathaway narástol o 2,8 %. Na uplynulý rok budú pozitívne spomínať majitelia väčšiny investičných certifikátov Acrossu, ktoré sa zhodnocovali až nečakane rýchlym tempom.

V ponuke Across Crème de la Crème sa lídrom mesiaca stali rozvíjajúce sa trhy z Amundi Emerging Markets (USD) so 6,7 % a svoju výnimočnú výkonnosť potvrdilo prekvapenie roka VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF s 5,7 %. Obe sú súčasťou satelitných akciových riešení Acrossu. Neohrozeným lídrom tohtoročných výkonností zostávajú privátne investície z db xtrackers LPX MM® Private Equity so 45,8 %.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, Across Intelligent Portfolio.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.