Rok 2019: Ekonomické spomalenie pri absencii krízy

Finančné trhy čakajú v roku 2019 viaceré výzvy. Časy neskorej fázy obchodného cyklu prinášajú citlivejšie reakcie účastníkov trhu, a tým aj zvýšenú volatilitu. Naznačil to vývoj a valuácia aktív v uplynulom roku, kedy bolo náročné nájsť „zasnúbenú zem“. Finančné trhy však vstúpili do nového roka s čistým stolom, čo spolu s priaznivými ekonomickými podmienkami ponúka príležitosť k odrazu.

Dobre už bolo, tragédiu nečakajme

Tento rok prinesie globálnej ekonomike spomalenie rastovej dynamiky, najmä v dôsledku poklesu troch najväčších ekonomík sveta. Výhľad v USA ovplyvní vyprchanie vplyvu fiškálnej stimulácie v podobe daňovej reformy Donalda Trumpa, ďalej vyššia úroveň úrokových sadzieb FED-u predražujúca náklady úverov a silný dolár znevýhodňujúci americké exporty na zahraničných trhoch. Európa bude čeliť poklesu exportov, ktorý prevýši silný domáci dopyt a napätý trh práce. Čína spomalí pod vplyvom nižších stimulov, snáh transformovať ekonomiku na západný model založený na dopyte a v dôsledku snáh o zamedzenie tieňového bankovníctva. Globálna ekonomika by však mala, aj napriek poklesu, rásť nadtrendovo, blízko 3,5 % HDP. Potiahnu ju najmä rozvíjajúce sa trhy. Ich podiel na prírastku svetového hospodárstva silnie.

FED prechádza na autopilota

Inflačné tlaky budú limitované poklesom rastovej dynamiky ekonomiky. To spôsobí umiernený prístup centrálnych bánk pri zvyšovaní úrokových sadzieb. Viacerí predstavitelia amerického FED-u už komunikujú trpezlivosť pri nastavení menovej politiky. Trhy momentálne neveria, že  dolárové sadzby pôjdu nahor. Minimálne nie v prvom polroku. Bilančné sumy kľúčových centrálnych bánk poklesnú. Program kvantitatívneho uvoľňovania už dávnejšie zastavil FED, ku ktorému sa koncom roka pridala aj ECB. Čaká sa na rozhodnutie Bank of England, ktorá otáľa kvôli nejasnostiam s Brexitom. Japonská centrálna banka sa zrejme zatiaľ neodkloní od stimulov na dlhopisovom trhu. Rozbehnutý rok síce prinesie zníženie likvidity kvôli sprísňujúcim sa menovým podmienkam, tie však z dlhodobého hľadiska zostanú  priaznivé.

Nedoriešené politické výzvy

Nových politických šokov sa pravdepodobne nedočkáme. Počas roka budeme svedkami snáh o rozlúsknutie sporov z minulého roka. Obnovené rokovania medzi USA a Čínou v otázke nastavenia pravidiel v medzinárodnom obchode položili základ pre budúce vyriešenie sporov. Širší konsenzus v takej komplexnej téme sa však pravdepodobne nedosiahne v dohľadnej dobe. Pre Európu je rok 2019 kľúčový. Voľby do Európskeho parlamentu budú veľkým testom jej budúceho smerovania. Rozpočtové problémy, či už v Taliansku alebo vo Francúzsku, sa môžu, skôr či neskôr, vrátiť „na stôl“. Politická elita sa bude musieť zmobilizovať skôr, než bude neskoro. Pre Veľkú Britániu je kľúčové rozlúsknuť pokračujúcu drámu o forme Brexitu.

Nervozitu strieda optimizmus

Finančné trhy postupne ustupujú od extrémneho pesimizmu z minulého roka. Pre americké akcie bol december najhorší od Veľkej hospodárskej krízy. Dá sa to zdôvodniť dlhým obdobím ekonomického rastu a najdlhšou býčou cestou akciového trhu v histórii, ktorá trvá už desať rokov. Akciové trhy začali oceňovať príchod problémov, čo sa ukázalo ako predčasné. Opäť sa potvrdilo, že časovanie trhu je veľmi náročné. Ekonomický cyklus sa síce nachádza v záverečnej fáze, vzhľadom na úroveň investícií, spotreby a trhu práce sa však s najväčšou pravdepodobnosťou ešte neskončil.

Akciový trh v dlhodobom horizonte rastie. Skúsení investori preto využívajú pokles na lacnejší nákup. Aktuálne ocenenie akciových trhov formou ukazovateľa forward P/E (očakávané zisky v pomere k cenám akcií) sa po korekcii z minulého roka nachádza hlboko pod dlhodobým priemerom. Americké akcie sú najlacnejšie za posledné dva roky. Európa a rozvíjajúce sa trhy sú ešte príťažlivejšie. Po búrke zvyčajne vychádza slnko. Ukazuje to aj januárový vývoj, ktorý po divokom minulom roku prináša postupné vytriezvenie a ukazuje, že „hodenie uteráku do akciového ringu“ sa nevyplatilo. Akciové trhy si užívajú najlepší vstup do nového roka za poslednú dekádu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.