Rok 2020 načrtáva svoj scenár. Čo prinesie investorom?

Na finančných trhoch sa vlani vo všeobecnosti nedalo pomýliť. Fungovalo takmer všetko. Globálne akcie zaknihovali najlepších 12 mesiacov od roku 2013 a siahli na nové maximá. Posilnili o takmer 30 %. Darilo sa aj dlhopisom. Zahanbiť sa nenechali ani zlato a ropa. Nebýva zvykom, aby cyklické aktíva doručili pri poklese ekonomiky kladné výkonnosti zároveň s bezpečne vnímanými investíciami. Za uplynulých 20 rokov išlo o druhý najlepší rok, v ktorom akcie, dlhopisy, zlato a ropa doručili investorom dvojciferné zhodnotenie. Čo očakávať od roku 2020?

Hľadajú sa noví superhrdinovia

Po rekordnom roku nastáva čas na skromnosť. Problémy za horizontom však zatiaľ nevidno. Svetová ekonomika sa kontinuálnym spomaľovaním dostala do neskorej fázy ekonomického cyklu, no príchod recesie je málo pravdepodobný. V prípade absencie negatívneho šoku je najpravdepodobnejším scenárom dlhšie obdobie nižšieho ekonomického rastu, utlmenej inflácie a nízkych sadzieb. Katalyzátory rastu sa postupne vyčerpávajú. Centrálne banky, ktoré prebrali úlohu komiksových superhrdinov a zachraňovali situáciu, sa ocitajú v pasci likvidity. Svet potrebuje nových hrdinov. Na rade je fiškálny stimul. Určité kroky už podniká Čína, pričom dostatočný priestor má aj priemyselne trápiace sa Nemecko. Závisieť bude aj na politike. Priebeh predvolebnej kampane prezidentských volieb v USA a ich výsledok môže opätovne priliať olej do ohňa obchodnej vojny na fronte s Čínou alebo EÚ.

Najvýnosnejšie budú opäť akcie

Ocenenie na väčšine akciových trhov je bohaté, avšak atraktivitu akcií podporuje situácia na trhu s inými aktívami. Hlad po výnosoch vo svete nízkych sadzieb bude pokračovať. Rekordné maximá akciového trhu neznamenajú, že príležitosti z trhu zmizli. Kľúčová bude diverzifikácia. V roku 2019 z trendu vyčnievali USA, ktoré by v nasledujúcich dvanástich mesiacoch mohli prekonať ostatné, valuačne príťažlivejšie regióny. Európe dosiaľ škodil Brexit, Číne obchodná vojna, z ktorej, naopak, vyťažila juhovýchodná Ázia. Potenciál majú aj rozvíjajúce sa trhy. Pomôže im stabilizácia globálnej ekonomiky, nízke ceny ropy, neposilňujúci sa dolár a Japonsko, ktoré hostí letné olympijské hry. Opätovne očakávať nadpriemerné výnosy blížiace sa k tridsiatim percentám by bolo zrejme naivné. Akciový trh by mal v roku 2020 doručiť to, čo sa od neho v priemere očakáva. Výnosy s najväčšou pravdepodobnosťou neprekonajú jednociferné hodnoty, pričom najvýnosnejšiu triedu aktív by mali predstavovať akcie.

Víťazné portfólio pre rok 2020 by malo stáť na viacerých nohách a obsahovať rozumný mix akcií, dlhopisov a alternatívnych investícií prostredníctvom efektívnych investičných nástrojov. Najlepším spôsobom ako participovať na finančných trhoch je byť zainvestovaný za každých okolností a prípadný pokles využiť na lacnejší nákup a spriemerovanie ceny. Snaha reagovať na volatilitu či novinové titulky výpredajom, s cieľom ochrániť svoju investíciu, je prirodzenou reakciou. V praxi je však časovanie trhu náročnou disciplínou. Vymeškanie niekoľkých dní môže výnosy výrazne ohroziť. Naopak, držanie sa vopred stanovenej stratégie ich vie zachrániť.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Najdôležitejšie informácie z finančných trhov

Zaregistrujte sa medzi odberateľov Across News a získajte pravidelný mesačný prehľad o dianí na finančných trhoch a investovaní prostredníctvom Across Private Investments.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.