Rok 2021 bol pre Across úspešný

Vlaňajšok priniesol mnohé výzvy. Neustále sa šíriaca pandémia nás prinútila zmeniť svoje správanie a adaptovať sa na svet, do ktorého sa prebúdzame už takmer dva roky. Napriek tomu sa úspešne napĺňala naša vízia a rástli sme vo vybraných kvalitatívnych aj kvantitatívnych ukazovateľoch, ktoré reflektujú úspešnú stratégiu našej správy investičného majetku klientov.

Uplynulých 12 mesiacov bolo prelomových. Napriek pretrvávajúcej pandémii a slabému americkému doláru sa rozbehol ekonomický vývoj a ľudia začali opäť výraznejšie investovať. Nie je náhoda, že sme napredovali. Ide o výsledok úsilia, talentu a chuti celej skupiny Across a využití tohto potenciálu. Aktíva pod správou Across Private Investments (API) výrazne presiahli hranicu 300 miliónov eur. Počet klientov sa zvýšil o 745. Na trh sme priniesli množstvo unikátnych projektov, ku ktorým mali klienti API exkluzívny prístup. Naše investičné riešenia dosiahli v priemere dvojciferné zhodnotenia, a to 14,1 %. Spustili sme nový online účet Across Connect aj mobilnú aplikáciu pre iOS a Android a priniesli sme klientom množstvo exkluzívnych investičných príležitostí. Kumulatívne čisté zhodnotenie našich investičných riešení medzi rokmi 2017 – 2021 pre klientov bolo 47,2 %.

Okrem toho sa náš tím investičných profesionálov rozrástol o nových skúsených kolegov, pôsobenie spoločnosti sme rozšírili o novú pobočku v Košiciach, nové segmenty klientov a spustili sme predaj investičných a dôchodkových sporení s nadštandardnými výnosmi pre širokú verejnosť s možnosťou investovať už od 100 EUR mesačne.  Výrazne sme rozšírili naše investičné možnosti v trhových a alternatívnych riešeniach a zefektívnili procesy pre lepšie a rýchlejšie služby klientom. Vďaka tomu všetkému môžem s pokorou tvrdiť, že sa spoločnosť API posunula výrazne vpred a svoju pozíciu lídra na trhu v privátnej správe aktív sme napriek pandémii posilnili.

Veľká vďaka patrí celému tímu skupiny Across, ktorý do svojej práce vkladá obrovské nasadenie a profesionalitu. V neposlednom rade ďakujeme aj našim klientom za neustálu dôveru, vďaka ktorej môžeme naďalej rásť. Je pre nás záväzkom do budúcna. Spravíme všetko pre to, aby sme aj v nasledujúcich obdobiach boli stabilným a dôveryhodným partnerom pri správe investícií.

Prajem Vám úspešný štart do nového roka a teším sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

Peter Jakubička, CEO Across Private Investments

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.