Rothschildovci predávajú po 200 rokoch posledný kúsok Rakúskeho cisárstva

Rodina bola kedysi hlavným finančníkom Habsburskej monarchie. Rakúske lesy majú údajne hodnotu viac ako 100 miliónov USD.

Bývalí hlavní finančníci Habsburskej ríše, ktorí začali svoje podnikateľské aktivity vo Viedni okolo roku 1815, predávajú posledný kus pozemkov v Rakúsku. Uzatvárajú tým 200-ročnú históriu plnú vzostupov, pádov a vojen. Rodinná vetva, ktorú zastupuje dedička Bettina Burr, súhlasila s predajom približne 7 000 ha lesných pozemkov v Dolnom Rakúsku. Ich novým vlastníkom je viedenská baliarenská firma Prinzhorn Holding GmbH. Uviedli to tri zdroje blízke transakcii, ktoré si želajú ostať v anonymite.

Vplyvní finančníci

Lesy sú súčasťou majetkov, ktoré v roku 1875 kúpil barón Albert von Rothschild. Ich rozloha predstavuje asi 20-násobok newyorského Central Parku. V roku 1938 pozemky zhabali nacisti v rámci nemeckej okupácie Rakúska. Časť z nich bola rodine Rothschildovcov vrátená po skončení 2. svetovej vojny. V súčasnosti pozemky nadobudla spoločnosť Prinzhorn, ktorá už pred rokom kúpila susediace lesné plochy. „Týmto sa končí jeden 200-ročný ambivalentný vzťah,“ povedal Roman Sandgruber, historik, ktorý minulý rok vydal knihu pod názvom „Rothschildovci – Vzostup a pád kozmopolitnej viedenskej rodiny“. Konštatoval, že „Habsburgovci túto rodinu rešpektovali, povýšili ich do šľachtického stavu, pretože profitovali z ich finančných znalostí. Katolícki Habsburgovci si však od židovskej rodiny Rothschildovcov vždy udržiavali určitý odstup.“

Albert Rothschild – najbohatší v Európe

Frankfurtský rodák Mayer Amschel Rothschild vyslal začiatkom 19. storočia svojich päť synov do rôznych európskych hlavných miest, aby obchodovali s finančne podvyživenými vládami, ktoré trpeli výstavbou železnice, revolúciami a vojnami. Rodina rozdelila svoje vetvy medzi Viedeň, Paríž, Neapol, Londýn a Frankfurt, aby podporovala najmocnejšie panovnícke rody vtedajšej Európy. Salomon Rothschild začal podnikať vo Viedni okolo roku 1815. Rodina sa vďaka masívnym investíciám do železnice a železiarní stala najväčším finančníkom Habsburskej monarchie a v priebehu niekoľkých desaťročí aj najväčším ríšskym vlastníkom pozemkov.

Židia v tom čase nesmeli kupovať vo Viedni domy. Salomon preto býval „v najlepšom hostinci v meste, v hoteli Zum Römischer Kaiser.“ Keď sa rodina stala pre cisára nenahraditeľnou, získala povolenie kupovať aj domy. Salomonov vnuk Albert bol v roku 1910 považovaný za najbohatšieho muža v Európe.

Kríza a nacisti príčinou pádu

Bohatstvo rodiny Rothschildovcov sa stalo obeťou svetovej hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia. Ich banka Creditanstalt skolabovala v dovtedy najväčšom finančnom krachu v habsburgskej histórii. Následne ju prevzal štát. Vtedajšia hlava rodiny, Louis, sa zbavil majetkov, znížil náklady na pozemky a nehnuteľnosti, prepustil zamestnancov a obmedzil výdavky na reprezentačné účely a umenie. Oveľa väčšia rana však prišla v čase, keď nacisti obsadili Rakúsko a zhabali rodinné majetky. Louis sa utopil pri kúpaní v karibskom zálive Montego Bay v roku 1955. Na prekvapenie celej rodiny bolo jeho želaním, aby ho pochovali vo Viedni.

Po skončení vojny a reštitúcii časti majetkov trávili dediči Rothschildovcov, s výnimkou Louisovej dcéry Bettiny Looram, v Rakúsku len veľmi málo času. Posledným Rothschildom, pracujúcim pre rakúsku banku, bol Geoffrey Hoguet, ktorý do roku 1997 pôsobil v investičnej banke Creditanstalt. Ikonické sídlo banky Creditanstalt, na ktorom momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce, predala UniCredit Bank Austria AG v roku 2014. Po rekonštrukcii tu má byť moderný supermarket.

Umelecké diela, ktoré počas vojny Rothschildovcom zhabali nacisti a neskôr boli rodine vrátené, dcéra Bettiny Looram, Burr, darovala v roku 2015 Bostonskému múzeu výtvarných umení „V posledných desaťročiach sa vzťahy medzi Rakúskom a rodinou Rothschildovcov urovnali,“ hovorí Sandgruber. „Vzťah medzi rodinou a Rakúskom nebol najjednoduchší, ale po konečnej reštitúcii umeleckých diel, približne pred 20 rokmi, došlo k určitému vzájomnému porozumeniu,“ dodáva.

Prinzhornove plány

Kupec druhého rothschildovského pozemku, Cord Prinzhorn, plánuje rodinné lesy opäť spojiť. Ich menšiu časť s rozlohou 5 400 hektárov kúpil minulý rok za 92 miliónov eur (105 miliónov USD). Podľa dvoch osôb blízkych transakcii je cena druhej časti lesných pozemkov ešte vyššia. Spoločnosť Prinzhorn Holding sa k transakcii odmietla vyjadriť. Pokusy o spojenie s Bettinou Burr na verejne dostupných telefónnych číslach boli neúspešné.

Spoločnosť Prinzhorn začala podnikať v roku 1853 s malou papierňou v obci Pitten, približne hodinu cesty od Viedne. Otec Corda Prinzhorna, ktorý prevzal vedenie spoločnosti v 70-tych rokoch 20. storočia, z nej spravil významného európskeho hráča. Momentálne expanduje v rámci celej Európy a v Turecku. Lesy, ktoré Prinzhorn kupuje v Rakúsku, sú bohaté na historické zruby. Tie postavili približne pred 120 rokmi a predstavujú jednu z najobľúbenejších turistických, rybárskych a prírodných oblastí v širšom okolí Viedne. Prinzhorn hovorí, že lesy považuje za dlhodobý majetok a obnoviteľný zdroj surovín. Zároveň chce chrániť historické stavby a zachovať priestor, kde žije zver a kde si ľudia vychutnávajú turistiku, rybárstvo a pobyt vo voľnej prírode.

Zdroj: Bloomberg

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.