Salamandra Resort a Hotel Sliezsky dom s 30 % nárastom tržieb

Medziročný rast tržieb slovenskej časti hotelovej siete Prime Tourist Resorts (PTR) splnil očakávania.

Celkové tržby v roku 2015 dosiahli hodnotu 2,7 mil. EUR,  čo predstavuje 30 %-tný nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu. K výsledku významnou mierou prispelo stredisko Salamandra Resort, ktoré v roku 2015 dosiahlo tržby v objeme takmer 1,8 mil. EUR, čo je viac ako 40 %-tný rast oproti roku 2014.  Hotel Sliezsky dom dosiahol v roku 2015  tržby 0,9 mil. EUR a prilepšil si tak oproti predchádzajúcemu obdobiu o 17 %.

Salamandra Resort je najjužnejším lyžiarskym strediskom na Slovensku. Stredisko vzniklo v decembri roku 2009. Hotel Salamandra, ktorý je súčasťou strediska, je v prevádzke od roku 2012. Salamandra Resort nie je len zimným strediskom. Štvorsedačková lanovka funguje aj počas letných prázdnin, kedy vyváža turistov a cyklistov na hrebeňové túry alebo na Flow Trailovú cyklotrasu. V areáli Salamandra Resort sa nachádza Hodrušský tajch, v lete vhodný na kúpanie. Vďaka dvom novým multifunkčným ihriskám, ktoré pribudli v roku 2015, sa možnosti trávenia voľného času významne rozširujú. Vďaka svojej polohe a kvalite služieb významne narástol záujem „firemných“ klientov, ktorí v priestoroch hotelového areálu organizujú konferencie a firemné akcie.

Hotel Sliezsky dom je situovaný vo výške 1670 metrov nad morom, čím je najvyššie položeným horským hotelom  na Slovensku.  Vďaka svojej polohe je obľúbeným východiskovým miestom nielen pre náročné túry a prechádzky, ale aj výstup na najvyšší vrchol Slovenska, Gerlachovský štít. Pre potreby turistickej klientely sa v tomto roku plánuje rozšíriť kapacita turistickej jedálne, ktorá sa nachádza hneď v susedstve hotela.

Salamandra Resort a Hotel Sliezsky dom je súčasťou spoločnosti Prime Tourist Resorts (PTR), prostredníctvom ktorej skupina Across Private Investments zastrešuje aktivity v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.