Satelitné investície – cesta k vyšším výnosom

Pasívne fondy sa čoraz viac dostávajú do pozornosti investorov. Niet sa čomu čudovať, majú nízke poplatky, sú daňovo efektívne a až v 80 percentách prípadov zhodnocujú peniaze lepšie než aktívne spravované fondy. Z týchto dôvodov vidíme už od finančnej krízy v roku 2008 masívny ústup od aktívne riadených fondov k pasívnym riešeniam. Aktívni správcovia vždy oddeľovali „zhnité jabĺčka“ od tých dobrých. Niektorým sa to darilo viac, iným menej. Vo všeobecnosti ale nedokázali poraziť celý „košík jabĺčok“ (indexové ETF). Preto majú indexy v tomto súboji navrch. Bude to tak dovtedy, kým zhnité jabĺčka v košíku nebudú tvoriť väčšinu. Vtedy ich triedenie opäť získa opodstatnenie. Neznamená to, že aktívny management je mŕtvy, len v posledných rokoch ťahá za kratší koniec a jeho pridaná hodnota sa vytráca. Nikde nie je napísané, že sa to v čase nemôže zmeniť.

Popularita pasívnych fondov vs. aktívnych správcov

Zdroj: Investment Company Institute

Ako poraziť benchmark?

Rozdelenie akciovej zložky by malo byť vždy na dve časti – jadrová a satelitná. Jej pomer sa má líšiť od rizikového profilu. Čím viac chcete riskovať, tým väčšie percento môže tvoriť satelitná časť. Jadrová zložka by mala byť zložená z hlavných svetových indexov rozkladajúcich riziko naprieč sektormi aj geografickými regiónmi. Výborným príkladom takéhoto riešenia je akciová stratégia Acrossu AIP 100+ alebo Across Investičné sporenie+. V týchto prípadoch sa klient môže spoľahnúť, že drží akcie celého vyspelého, ale aj rozvíjajúceho sa sveta. Tomu sa hovorí investícia do „každého počasia“. Jej výkonnosť sa pohybuje okolo 6 – 8 % ročne a môžeme povedať, že ide o základný stavebný kameň akciového portfólia.

Sektory budúcnosti

Ako však získať nadvýnos, ktorý dokáže odlíšiť portfólio od ostatných? Jednou možnosťou je vyberať jednotlivé jabĺčka z košíka a dúfať, že narazíme na zlaté. To sa ale dlhodobo nedarí ani väčšine profesionálnych manažérov. Druhou možnosťou je vyberať sektorové a tematické ETF fondy, ktoré v sebe zahŕňajú akcie s pravdepodobnosťou performovať lepšie ako samotný trh. Výborným príkladom sú sektory budúcnosti ako napr. robotika a umelá inteligencia, e-športy a sektor videohier, sektor elektrických vozidiel, luxusné tovary či prvé emisie nových firiem na burze (IPO ETF). K satelitným investíciám môžeme priradiť aj individuálne akcie v menšej miere, vedomí si rizík, ktoré sú s tým spojené. Zaujímavou príležitosťou je aj akcia spoločnosti Berkshire Hathaway velikána Warrena Buffeta. Výkonnosť takto postavenej akciovej zložky sa od roku 2020 vyšplhala k 30 %, pričom trh dosiahol necelých 15 %.

Porovnanie portfólia zloženého zo satelitnej zložky (50 %) a jadrovej zložky (50 %) vs. benchmark MSCI All Countries. Graf porovnáva zhodnotenie od 1. 1. 2020 (indexované).


StratégiaNázovPodielOblasť
BenchmarkUBS MSCI All Countries100%benchmark

StratégiaNázovPodielOblasť
Akciové portfólio 50/50UBS MSCI All Countries40%jadrová investícia
Akciové portfólio 50/50 Amundi MSCI Emerging Markets10%jadrová investícia
Akciové portfólio 50/50Global X Robotics & AI10%satelitná investícia
Akciové portfólio 50/50VanEck Video Gaming & eSports10%satelitná investícia
Akciové portfólio 50/50Amundi S&P Global Luxury10%satelitná investícia
Akciové portfólio 50/50First Trust US Equity Opportunities (IPO)10%satelitná investícia
Akciové portfólio 50/50Berkshire Hathaway B10%satelitná investícia

 

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.