Šesť dní, ktoré otriasli trhmi

Počas prvých šiestich májových dní sa investori stali obeťami vývoja americko-čínskych obchodných vzťahov. Následne padlo rozhodnutie, že od 10. mája USA zvýšia clá z 10 % na 25 % na tovary dovážané z Číny v objeme 200 mld. USD. Vláda prezidenta Donalda Trumpa oznámila úmysel zaťažiť 25-percentnými clami aj tovar za ďalších 300 mld. USD. Odpoveďou Číny bude oslabenie čínskej meny renminbi a dodatočné zaťaženie clami importovaných tovarov z USA za 60 mld. USD.

Ceny amerických štátnych dlhopisov rástli vzhľadom na očakávané trojnásobné znižovanie úrokových sadzieb do roku 2020. FED reaguje na slabšie predstihové ukazovatele, nižšiu infláciu a vyhliadky na menší rast zisku firiem v nadchádzajúcom období. S „tvítmi“ prezidenta Trumpa na účet Mexika sa dôvody zvýšeného rozkolísania trhov ponúkajú samé.

Európa žila parlamentnými voľbami a odstúpením britskej premiérky Theresy Mayovej, ekonomicky nízkym exportom a nepresvedčivými rastovými ukazovateľmi. Čínske ekonomické stimuly môžu pomôcť európskym exportérom už v ďalšom polroku. Pozitívnou správou je, že Trump neplánuje žiadne nové tarify pre európske automobilky.

V máji si investori opäť uvedomili, že portfóliá treba diverzifikovať. Ich základom by mali byť kvalitné akcie z rôznych teritórií a dlhopisy štátnych i firemných  emitentov. Len kombináciou týchto zložiek vzniká kvalitné portfólio, ktoré odolá neočakávaným výkyvom na trhoch a prinesie požadované zhodnotenie.

Dlhopisy bezpečným prístavom

Nositeľom stability inteligentných riešení boli v máji globálne dlhopisy. Na rozdiel od ostatných zložiek portfólií priniesli  zhodnotenie 1 %. V kladných číslach boli aj dolárové dlhopisy rozvíjajúcich sa štátov. Across Intelligent Bond Portfolio+ nemenilo v máji ročnú výkonnosť, v tomto roku dosahuje rast 3,43 %.

Svetové akcie, ktoré rástli štyri mesiace, si v máji pohoršili o takmer 5,5 %. Naďalej však s 9,6 % porážajú svoj benchmark. V akciovom riešení Across Intelligent Portfolio 100+ bolo takmer nemožné nájsť pozitívne zhodnotenie. Klesali takmer všetky druhy akcií, okrem rozvíjajúcich sa trhov z iShares MSCI Frontier 100 ETF.

Across Intelligent Alternative Portfolio+, ako tretia noha investičných portfólií, sa v uplynulom mesiaci spoľahlo na poistné stratégie a realitné investície. Negatívnu výkonnosť má na svedomí hedžový fond, keďže máj neprial hedžovému sektoru. V tomto roku sú však „alternatívy“ stále lídrom zhodnotenia. Dosahujú dvojciferný rast.

Dlhopisy CEE bez výkyvov

Investíciám v Across Bond+ sa podarilo ustáť májové poklesy a vylepšiť parametre výkonnosti fondu. Výnos do splatnosti dlhopisov sa vyšvihol cez 7 % p.a. bez toho, aby sa zvýšila durácia fondu, ktorou meriame jeho riziko. Fond zvyšuje diverzifikáciu, načal už druhú desiatku titulov vo svojom portfóliu. V roku 2019 priniesol investorom viac ako 2 %, čím naďalej prekonáva svoj benchmark.

Kryptomeny rastú, Berkshire Hathaway opäť v červenom

Z investičných príležitostí Acrossu vyčnievajú digitálne meny, ktoré zabrali dvojciferne a tento rok zhodnotili až o 136 %. Na opačnom konci sa prekvapivo ocitol veštec z Omahy, ktorý doplatil na májové prepady technologických spoločností a oslabil o takmer 9 %.

Lídrom v ponuke fondov Across Crème de la Crème sú v tomto roku privátne investície z db x-trackers LPX MM® Private Equity, ktoré zhodnotili 19,5 % a sú súčasťou alternatívnych portfólií. V uplynulom mesiaci bol vývoj na trhoch priaznivý pre iShares MSCI Frontier 100 ETF, ktoré ako jediné z akcií rástli o 1,3 %.

Across Crème de la Crème predstavuje výber z vyše 4 000 indexových fondov z celého sveta. Pri ich výbere zohľadňujeme najmä náklady na správu fondu, referenčnú menu, spôsob kopírovania a odchýlku od podkladového indexu. Ďalšími kritériami sú: frekvencia vyplácania dividendy, menové zabezpečenie, veľkosť fondu a jeho likvidita na trhu.

Podrobnejšie informácie o investičných produktoch Across Private Investments sú v priložených reportoch: Across Bond+Across OpportunitiesCrème de la Crème, Across Intelligent Portfolio, Across Barrier Cars+ a Across Barrier Oil & Gas+.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.