Slabosť zasiahla i americkú ekonomiku

Svetové finančné trhy zostali turbulentnými i v uplynulých dvoch týždňoch. Visia nad nimi mraky spomaľovania svetovej ekonomiky ťahaného rozvíjajúcimi sa krajina, nízke ceny komodít, silný dolár a systémové riziká spojené s nimi.

Navyše sa k nim pridal neočakávaný škandál automobiliek s emisiami dieselových motorov. Neznáme dopady sa negatívne podpísali pod vývoj korporátnych dlhopisov investičného stupňa. K ich výpredajom prispievajú i obavy o schopnosť splácať svoje záväzky producentmi komodít.

Väčšina ekonomických ukazovateľov vo svete naďalej vychádza slabšia a viaceré regióny podľa týchto dát koketujú s recesiou. Odhady rastu globálnej ekonomiky pôjdu nadol. Investori sa v tomto prostredí obávajú o ziskovosť firiem a obrovský dlh vo svete.

V dôsledku týchto skutočností zostala nálada pochmúrna a opatrná. Akcie prevažne stratili, euro oslabilo, výnosy bezpečných dlhopisov klesali, no ropa zaknihovala zisky napriek poklesu väčšiny priemyselných komodít. Americkí centrálni bankári po zasadaní pred troma týždňami naďalej prejavujú ochotu zvýšiť sadzieb, čo neprispieva ku konštruktívnej nálade.

V Európe sa intenzívnejšie špekuluje o rozšírení kvantitatívneho uvoľňovania (slabšie euro). Podobné špekulácie sa vedú i v Japonsku a po veľmi slabom reporte americkej nezamestnanosti minulý piatok dochádza k významnej zmene očakávaní i v USA. Ide o prvú správu, kedy dianím vo svete nie je postihnutý len americký export, produkcia komodít a priemysel.

Väčším stratám akcií zabránil práve tento údaj (podporil špekulácie o QE4), odvrátenie zavretia vlády v USA a prijatie menších fiškálnych stimulov v Číne.

Výhľadovo bude svet naďalej sledovať silu svetovej ekonomiky. Tu predpokladáme pokračujúce zhoršovanie ukazovateľov. Obavy o rast by však mohli byť tlmené rastúcimi očakávaniami nezvyšovania sadzieb a rozšírenia stimulov v USA. Preto budú veľmi pozorne sledované prejavy centrálnych bankárov. Rovnako očakávame ďalšie opatrenia z Číny, ktoré by načas mohli trhy potešiť. Prím zohrá i začínajúca výsledková sezóna – najbližšie dva týždne hospodárenie reportuje 44 firiem indexu S&P 500.

Očakávali by sme opatrný rast akcii v najbližších dňoch, no následný opätovný nárast volatility a výpredajov s blížiacim sa novembrom, kedy hrozí riziko nezvýšenia dlhového stropu v USA a teda neschopnosť financovať deficitný rozpočet.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.