Investičné správanie Slovákov sa nemení. Naďalej sa oberáme o zisky

Za prvých šesť mesiacov t.r. vzrástli úspory Slovákov v bankách o 1,3 mld. eur na 36,7 mld. eur. Najviac sa zvýšili peňažné prostriedky na bežných účtoch (o 1,2 mld. eur), čím sa ich podiel na úsporách Slovákov v bankách zvýšil na 50 %. Tempo zadlžovania sa spomalilo. Celkový objem úverov Slovákov v bankách dosiahol 37,1 mld. eur. Čistá hodnota majetku Slovákov v bankách tak dosiahla historicky najnižšie číslo (-400 mil. eur). Za toto obdobie zinkasovali Slováci na úrokoch od bánk približne 45 mil. eur (v hrubom), čo v priemere predstavuje 0,25 % p.a. Na úrokoch z úverov zaplatili až 600 mil. eur., teda 3,25 % p.a.

Podielové fondy zarobili nad 5 %

Za prvý polrok t.r. zarobili Slováci v podielových fondoch 5,1 %. Po vlaňajších -3,5 % ide o slušný nárast. Výsledné zhodnotenie však mohlo byť vyššie, keby boli investície Slovákov rozložené lepšie a v správnych fondov. Najobľúbenejšími podielovými fondmi Slovákov sú totiž zmiešané fondy, ktoré za prvý polrok dosiahli slabé výsledky. Kým zmiešaný globálny dlhopisovo-akciový indexový fond zarobil 9,2 %, priemerný zmiešaný podielový fond zhodnotil len 5 % (tesne nad dlhopisový indexový fond, ktorý vzrástol o 4,4 %). Dlhodobé výsledky zmiešaných fondov sú ešte horšie. Za uplynulých tri a pol roka zarobili Slovákom 5,2 % (pri inflácii 6,7 %), zmiešaný globálny dlhopisovo-akciový indexový fond až 17,8 %. Indikuje to dve veci. Po prvé – konzervatívnosť alebo neschopnosť manažérov zmiešaných podielových fondov zarobiť klientom peniaze. Po druhé –  napriek slabým výsledkom, vysoká pláca. Kým klient priemerného zmiešaného podielového fondu zarobil 5,2 %, jeho manažér viac než 4 %.

Indexové fondy lídrom v dôchodkovom sporení

V prvom polroku 2019 si v prieme počínal lepšie tretí pilier, ktorý zhodnotil dôchodkové úspory o 5,9 %. Druhý pilier, vďaka vysokému podielu garantovaných fondov (až 75 %), dosiahol priemerné zhodnotenie len 4,8 %. Slováci, ktorí majú dôchodkové úspory v akciových indexových fondoch druhého piliera, sa tešili zo zhodnotenia 17 %. Porovnanie výsledkov za tri a pol roka dopadlo lepšie pre druhý pilier. Investori v priemere zhodnotili svoje úspory v druhom pilieri o 8,1 % a v treťom o 7,8 %. Ak sa však pozrieme len na akciové indexové fondy druhého piliera, tie Slovákom zarobili až neuveriteľných 26,9 %.

Poučenie z vývoja

Ak budú Slováci hľadať rady o správnom investovaní u tradičných aktívnych správcov, budú radi, ak zarobia (pred zdanením) čo i len na infláciu. V posledných rokoch sa mohol naplno prejaviť talent, schopnosti a skúsenosti aktívnych správcov. Prialo im aj prostredie. Trhy rástli, klesali aj stagnovali. Výsledky však neprišli. A zrejme ani neprídu. Lebo ako raz údajne povedal Albert Einstein: „Šialenstvo je robiť niečo vždy tým istým spôsobom a očakávať iné výsledky.“

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.