Slováci sa oberajú o stovky až tisícky eur ročne

Slováci svoje úspory zhodnocujú veľmi konzervatívne. Buď majú finančné prostriedky uložené na bežnom či termínovanom účte, alebo investujú do depozitných a dlhopisových fondov. Ročne sa pritom oberajú o stovky až tisícky eur. Zhodnocovanie ich úspor totiž týmto spôsobom nevynáša toľko, ako keby investovali napríklad do akciových fondov.

Podľa údajov Národnej banky Slovenska a Asociácie správcovských spoločností za vlaňajšok dosiahlo ,,konzervatívne investovanie” (bežné a termínované účty, peňažné, dlhopisové či depozitné fondy) Slovákov hodnotu 34,6 miliardy eur, čo predstavuje vyše 88 percent z ich celkových úspor. Na porovnanie, do akciových, realitných či alternatívnych fondov investovali Slováci v roku 2016 iba 2 miliardy eur. Pritom výnosnosť pri konzervatívnych formách investovania dosahovala za vlaňajšok percentuálny priemer od 0,1 do 2,7 percenta. Pri akciových fondoch bola výnosnosť až vo výške 6,5 percenta.

Indexové fondy na vzostupe

Investovanie do akciových fondov pritom v zahraničí nie je ničím výnimočným. Polovica peňazí, ktoré od začiatku roka v Európe smerovali do akciových fondov, skončila v indexových fondoch. Aktuálne je práve pasívne indexové investovanie výhodnejšie v porovnaní s aktívne spravovanými podielovými fondmi, ktoré svojou výkonnosťou neprekonávajú priemerné zhodnotenie.

Z nedávnych štatistík vyplýva, že len dva zo sto globálnych aktívne manažovaných podielových fondov investujúcich do amerických akciových titulov dokázalo za posledných desať rokov prekonať výkonnosť akciového indexu S&P 500 (v minulom roku dosiahol zhodnotenie +9,54 %). Od začiatku tohto roka vzrástli aktíva indexových fondov v Európe o tretinu. Všetci piati najväčší správcovia aktív v Európe už majú v ponuke indexové fondy. Posledný vstúpil na trh JP Morgan, a to ešte začiatkom októbra tohto roka. Indexové fondy porážajú svojou dlhodobou výkonnosťou viac ako 85 percent konkurencie.

Netreba platiť dane

Na rozdiel od aktívne spravovaných podielových fondov, tie indexové (ETF) predstavujú jednoduchý a efektívny investičný nástroj, prostredníctvom ktorého môže investor participovať na výkonnosti rôznych typov aktív. Napríklad akcií, dlhopisov alebo komodít, ktoré investujú do rozličných regiónov sveta (Európa, USA, rozvíjajúce sa trhy či Japonsko a Pacifik). Indexové fondy sa nesnažia prekonať výkonnosť podkladového aktíva, kopírujú len jeho vývoj. V porovnaní s aktívne riadenými podielovými fondmi sú ich výhodami najmä nižšie náklady a lepšia výkonnosť. V prípade, ak medzi nákupom a predajom pasívneho fondu uplynie viac ako jeden rok, je investícia navyše oslobodená od dane z príjmov.

Výhodnosť indexových fondov v skratke

  • Automatizovaný fond, ktorý funguje bez ľudských zásahov
  • Efektívnejšia alternatíva k podielovým fondom, keďže z dlhodobého hľadiska prekonávajú 85 % aktívne riadených podielových fondov
  • Možno aktívne reagovať na zmenu ceny v priebehu celého obchodného dňa za aktuálnu trhovú cenu
  • Nízke poplatky za správu (0,3 % p.a. vs. 1,6 % p.a.)
  • Oslobodenie od dane z príjmov fyzických osôb

 Lenka Buchláková

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.