Slováci sú v zadlžovaní na čele v Európskej únii

Obyvatelia a živnostníci na Slovensku mali ku koncu minulého roka v bankách uložených 35,4 mld. eur. Rovnaká skupina ľudí si od bánk požičala približne 35,8 mld. eur. Čistý majetok Slovákov v bankách sa tak dostal do zápornej hodnoty (cca -350 mil. eur). Ešte pred dvoma rokmi predstavoval 3,1 mld. eur.  Inými slovami, za uplynulé dva roky sme si od bánk požičali 7,1 mld. eur a vložili do nich len 3,7 mld. eur. 

Podľa NBS sa objem úverov domácnostiam za posledných 6 rokov zdvojnásobil, pričom dekádu dozadu bolo Slovensko krajinou s najnižším zadlžením domácností v Európe. Dnes je úroveň dlhu najvyššia v európskom regióne. Dynamický rast zaznamenávajú najmä úvery na bývanie. To možno pripísať poklesu úrokových sadzieb či vysokému dopytu mladej generácie po vlastnom bývaní. Nadmerné zadlžovanie Slovákov majú obmedziť opatrenia Národnej banky, ktorá sprísnila podmienky poskytovania úverov.

Vklady v bankách prerábajú

Priemerné zhodnotenie vkladov v bankách v roku 2016 predstavovalo 0,48 % p.a. (pri zápornej inflácii), v roku 2017 už len 0,33 % p.a. pri inflácii 1,3 % a vlani to bolo 0,27 % p.a., avšak pri inflácii 2,5 %. Posledné dva roky sa tak vklady Slovákov v bankách v reálnych cenách výrazne znehodnocujú, i napriek tomu majú Slováci väčšinu investícií uložených v konzervatívnych a nízko výnosových produktoch.

Poplatky v hodnote 600 mil. eur

Klesajú aj priemerné úrokové sadzby, za ktoré si Slováci od bánk požičiavajú peniaze. V roku 2016 predstavovala priemerná úroková miera 4,3 % p.a., v roku 2017 to bolo 3,8 % p.a. a vlani 3,5 % p.a. Napríklad, priemerná úroková miera nových úverov na bývanie dosiahla nové minimum 1,5 %. Klesajúci rozdiel medzi úrokmi na úveroch a vkladoch (tzv. úrokový diferenciál) si banky kompenzujú zvyšovaním poplatkov. Rozdiel medzi úrokmi, úvermi a vkladmi zarobil vlani bankám 2 mld. eur, poplatky ďalších, približne 600 mil. eur. Zisk bankového sektora podľa predbežných údajov NBS vzrástol medziročne o 4,7 % na 640 mil. eur po zdanení.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Registrácia vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Wealth Management, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.