Slovenský start-up zaujal investorov. Získal miliónovú podporu

Rozvoj životnej úrovne vďaka novým technológiám a masívnemu čerpaniu prírodných zdrojov výrazne prispieva ku klimatickej kríze. Čoraz častejšie sa preto pozornosť verejnosti upiera na témy zníženia uhlíkovej stopy, emisií či na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Azda najviditeľnejšou zmenou prechádza automobilový priemysel, ktorý sa postupne transformuje na elektromobilitu.

Myšlienky trvalej udržateľnosti prenikajú do podnikovej, finančnej i investičnej oblasti. Spoločenskú zodpovednosť si uvedomuje aj skupina Across, ktorá je najväčším strategickým finančným partnerom v projekte InoBat. Ten prináša na Slovensko batériovú revolúciu v oblasti výskumu, vývoja a výroby elektrobatérií, skladovania energie, recyklovania a aj nabíjania.

Slovenský revolučný start-up

Práve InoBat, IPM Group a slovenský investičný fond Venture to Future Fund poskytli v súčasnosti financie na vývoj progresívneho nabíjacieho systému od spoločnosti AgeVolt. Jeho cieľom je zefektívniť, zjednodušiť a skvalitniť prechod automobilových spoločností z výroby spaľovacích motorov na elektrické. Start-up AgeVolt má ambíciu stať sa alternatívou súčasných prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Vďaka jeho riešeniu môže každý majiteľ parkovacieho miesta či už pri rodinnom dome, alebo pri biznis centre, nabíjať vlastné elektromobily a zároveň túto službu ponúkať verejnosti.

Od konzorcia InoBat, IPM Group a investičného fondu Venture to Future Fund získal AgeVolt investíciu vo výške 1,2 mil. eur. Plánuje ju využiť na expanziu na európske trhy, na ďalší vývoj energetického riadenia a budovanie digitálnej platformy s využitím technológie blockchain.

Spoločnosť AgeVolt sa dostala medzi TOP 10 v rámci svetových start-upových súťaží. Tento rok sa ocitla aj v prestížnom globálnom zozname #SET100, ako jeden zo 100 najinovatívnejších startupov v energetickom a mobilnom sektore.

Pri vývoji technológií spolupracuje AgeVolt na Slovensku s Národným batériovým centrom, Slovenskou akadémiou vied, spoločnosťami DXC Technology, ABB či Engie Slovakia.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.