Solídna korekcia strát finančných trhov z úvodu roka pokračovala

Uplynulé dva týždne sa niesli v znamení pokračujúceho opatrného rast trhov, ktorý nabral v závere februára pevnejšie základy.

Akcie a rizikové aktíva natiahli svoju rely na tri týždne a zmazali veľkú časť strát vytvorených v januári a v prvej polovici februára.

Faktory, ktoré v úvode roka tlačili trhy nadol, sa čiastočne stabilizovali, čo viedlo k rastu akcií. Fundamenty konštruktívnej nálady vnímame v niekoľkých rovinách.

V prvom rade boli ostatné americké dáta povzbudzujúce. Rast ekonomiky bol v štvrtom kvartáli silnejší oproti prvému odhadu. Známky stabilizácie a možného oživenia ponúkol i priemysel. Počet zamestnaných naďalej rastie, čo sa premieta do vyšších príjmov a oživenie ponúkla i spotreba.

Ekonomická expanzia však zostáva malátna a navyše sprevádzaná stresom na finančných trhoch, čo znižuje pravdepodobnosť skorého ďalšieho zvýšenia sadzieb FEDom. Trh však po zlepšení hospodárskeho obrazu opäť očakáva druhé utesnenie politiky koncom tohto roka.

Čínske trhy na čele s juanom boli stabilizované, čo pomáhalo svetovým akciám. Ázijskí investori navyše očakávajú rozširovanie stimulov po stretnutí Národného ľudového snemu uplynulý víkend, kde vláda stanovuje ekonomické a sociálne ciele politiky na najbližších 5 rokov.

Očakávania väčšej podpory ekonomiky narastajú aj v Európe, čo tiež pomáhalo rizikovým aktívam. Eurozóna ponúkla slabší obraz ekonomiky, kedy spomalila celková aktivita a cenová hladina vo februári opäť upadla do deflácie.

Na dvojmesačné maximá siahla ropa po zintenzívnení poklesu produkcie v USA a dohode medzi členskými krajinami OPEC a Ruskom o zmrazení produkcie naberajúcej reálnejšie kontúry.

Euro podľa predpokladov voči doláru prudšie oslablo pod váhou silnejších dát v USA a rastúcich očakávaniach uvoľnenia menovej politiky ECB.

Lídrom tohto roka napriek pozitívnej nálade na trhoch zostáva zlato, ktorého zisk sa za viac ako dva mesiace šplhá k 20%.

Najbližšie dva týždne prím zohrajú centrálne banky a politika Číny. Záver spomínaného zjazdu vládnej garnitúry bude ovplyvňovať dianie v úvode týždňa. Tento štvrtok zasadá ECB, ktorá si latku pre uspokojenie trhov stavia pomerne vysoko. Následne sa budúci týždeň stretne menová komisia FEDu, kde budeme zvedaví na výhľad menovej politiky a reakciu centrálnych bankárov na lepšie dáta.

Sme názoru, že prebiehajúca rely práve v najbližších dvoch týždňoch vyvrcholí a riziká sa opäť vrátia do myslí investorov. V piatok sme preto začali redukovať long pozície obstarávané v priebehu januára a februára a v predajoch budeme pokračovať i v tomto týždni. Myslíme si, že trhy opäť ponúknu výborné príležitosti na vstupy v najbližších mesiacoch.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.