Spanilá jazda rozvíjajúcich sa trhov pokračuje

Akcie spoločností rozvíjajúcich sa trhov prekonali minuloročnou výkonnosťou rozvinuté trhy prvý krát od roku 2012. Ich spanilá jazda pokračuje. Počas prvých dvoch mesiacov tohto roka dokázali pridať ďalších 8,7 %, čím na trhovej hodnote vzrástli o viac ako 600 mld. USD.

Rozvíjajúce sa trhy predstavujú región najrýchlejšie rastúcich ekonomík s veľkým potenciálom do budúcnosti. Pre akciových investorov sú zaujímavou alternatívou v porovnaní s vyspelými krajinami, a to najmä ocenením, ktoré je v prípade amerických akcií – prekonávajúcich rekord za rekordom – „príliš drahé“.

Región rozvíjajúcich sa trhov netreba posudzovať ako homogénnu skupinu krajín BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika). Ponúkajú oveľa viac a pri výbere správneho investičného nástroja nemusí za úspechom stáť veľa námahy.

Áno, dôkladná investičná analýza môže správnym výberom priniesť nadpriemerný výnos, avšak ruka v ruke s vyšším rizikom. Región rozvíjajúcich sa trhov je totiž počtom krajín veľmi široký (obsahuje až 23 krajín), pričom každá z nich má svoje vlastné špecifiká. Zorientovanie sa v tomto regióne môže byť preto veľmi náročné a zameranie sa na konkrétnu krajinu prináša viacero rizík.

Dôkazom sú nedávne americké prezidentské voľby, po ktorých akcie rozvíjajúcich sa trhov – v obavách o zvýšený obchodný protekcionizmus nového kabinetu – reagovali poklesom, čím prišli o viac ako 500 mld. USD. V krátkom čase však prišlo k vytriezveniu. Obrat na akciových trhoch rozvíjajúcich krajín sa ale netýkal všetkých regiónov. Zatiaľ čo ruské akcie od novembrových prezidentských volieb v USA (do konca januára) pridali 20 %, mexický akciový trh oslabil o 12 %.

 Vhodnou voľbou sú indexové fondy

Z pohľadu rozloženia rizika je oveľa efektívnejšie investovanie do širokého fondu, ktorý je podľa krajiny či sektora pôsobenia spoločností diverzifikovaný. Vhodným typom nástroja pre takúto investíciu je indexový fond (ETF). Pasívne investovanie do indexového fondu prináša v porovnaní s aktívne spravovanými podielovými fondmi v drvivej väčšine lepšiu výkonnosť a nižšie náklady na správu. Ak medzi nákupom a predajom uplynie viac ako rok, investícia je oslobodená od dane z príjmu.

Jedným z indexových fondov zameraných na investovanie do akcií  rozvíjajúcich sa trhov je MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (Bloomberg ticker AEEM:FP) od najväčšieho európskeho správcu ETF Amundi Asset Management. V uplynulom roku priniesol vyše 13-percentné zhodnotenie a počas prvých dvoch mesiacov roka pridal ďalších 8 %.

Reflektuje výkonnosť viac ako 800 spoločností z viac ako 20 krajín reprezentujúcich 10 % svetovej trhovej kapitalizácie. Takmer polovica spoločností je lokalizovaná v krajinách BRIC, zvyšok tvoria krajiny akými sú napr. Kolumbia, Chile, Poľsko, Južná Afrika, Spojené Arabské Emiráty, Filipíny či Indonézia.

ETF je sektorovo zamerané na finančný a IT sector, energetiku, telekomunikácie či zdravotníctvo. Investor sa môže jedným nákupom indexového fondu podieľať na výkonnosti akcií juhokórejského výrobcu elektroniky Samsung, čínskeho internetového predajcu Alibaba Group či ruskej ropnej spoločnosti Lukoil.

Spomínané ETF je súčasťou trhových riešení Acrossu CRÈME DE LA CRÈME, INTELLIGENT PORTFOLIO+INVESTIČNÉ SPORENIE.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.