Spoločne rastieme, výsledky Acrossu potvrdzujú ďalší úspešný rok

Hospodárske výsledky, ktoré sme za uplynulý rok dosiahli, boli veľmi dobré. Aktíva pod správou prekonali 250 mil. eur a počet privátnych klientov prevýšil 1 000. Celkový počet klientov (vrátane klientov externých sietí, klientov Continental Automotive Systems Slovakia a klientov, ktorým spoločnosť vykonáva tzv. držiteľskú správu) bol takmer o tisícku vyšší.

Aj vďaka týmto výsledkom sa vlani Across Private Investments na základe objemu klientskych aktív stal najväčším nebankovým obchodníkom s cennými papiermi na Slovensku. Klientske aktíva dosiahli 275,8 mil. eur. Dvojkou bola spoločnosť International Investment Platform (bývalý Cornhill, resp. SFM) s klientskymi aktívami 238,8 mil. eur a na treťom mieste skončil Partners Investments (224,6 mil. eur). Slovenskí nebankoví obchodníci s cennými papiermi spravovali ku koncu roka takmer 1,5 mld. eur.

Na vlne digitalizácie

Počas uplynulého roka  sme sa v Acrosse pustili do prípravy nového Online účtu, ktorý klientom poskytuje nielen moderný vizuál ale aj jednoduchšie ovládanie a nové aktívne funkcie. Vzhľadom na pandemickú situáciu a reštriktívne opatrenia sme presunuli odborné fóra pre klientov do online priestoru. Prostredníctvom livestreamov pokračujeme v sérii Investičných raňajok so zaujímavými investičnými či produktovými témami pre klientov.

Našu produktovú ponuku sme vlani obohatili o niekoľko nových indexových fondov, korporátnych emisií a zaistených investičných certifikátov. Pokračovali sme v príprave vlastnej fondovej štruktúry so sídlom v Luxemburgu. Koncom roka sme ponuku rozšírili o možnosti investovania do projektov v oblasti rozvojového kapitálu.

Napredujeme ďalej

Aj v tomto roku chceme získať ďalších privátnych klientov, zvýšiť aktíva pod správou a, samozrejme, ďalej skvalitňovať hospodárske výsledky spoločnosti. Plánujeme naďalej posilňovať spontánnu znalosť značky Across Private Investments a zameriame sa na vylepšenia v procesoch a v zmluvnej dokumentácii. Okrem toho budeme pokračovať aj v odborných fórach pre klientov ako aj pre širšiu cieľovú skupinu. Veríme, že situácia nám počas tohto roka umožní stretávať sa s klientmi aj osobne, a to nielen v rámci odborných, ale aj spoločenských podujatí.

Kdesi v diaľke sa črtá obraz sveta, ktorý sme stratili z dohľadu pred viac než rokom. Všetci veríme, že pandémiu sa čoskoro podarí dostať pod kontrolu a vrátime sa do života spred koronakrízy. Ďakujeme našim klientom aj obchodným partnerom za dôveru, ktorú nám prejavujete v tomto neľahkom období. Veľmi si ju vážime a je pre nás záväzkom do budúcna. Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme pre vás boli aj naďalej profesionálnym partnerom v oblasti investícií.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.