Spoločnosť ESS vstupuje na burzu, prostredníctvom nej aj slovenskí investori

Americká spoločnosť ESS Inc., do ktorej investovali aj spoločnosti Across Finance, a.s., a IPM Group, oznámila záväznú dohodu so Special Purpose Acquisition Corporation (SPAC) s cieľom zrealizovať vstup na burzu NASDAQ. Hodnota transakcie predstavuje takmer 1,6 mld. USD post-money vrátane 500 mil. USD v podobe nových PIPE investícií*. Po finalizácii pôjde o najväčšiu transakciu venture kapitálu v histórii Slovenska. 

Spoločnosť ESS Inc. sa zaoberá modernými energetickými riešeniami. Ide predovšetkým o veľkokapacitné a pritom ekologické skladovanie energie, napríklad pre veterné či solárne parky. Tieto skladovacie kapacity umožňujú využívať čistú energiu v časoch jej maximálnej spotreby. Fúzia spoločnosti ESS Inc. so SPAC umožňujúca vstup ESS na burzu NASDAQ je úspechom nielen pre Across Private Investments a IPM Group, ale aj pre pridružené spoločnosti, investorov do ESS a ostatné zainteresované strany.

Ďalšími investormi v tomto projekte sú Softbank Energy, Breakthrough Energy Ventures a BASF. Tieto subjekty patria medzi najväčších správcov aktív a priemyselných konglomerátov na svete.

Ďalšia unikátna príležitosť

Across Private Investments (API) v spolupráci s IPM Group umožňujú investorom ako jediní priamo sa podieľať na investíciách svetových rozmerov. Osobitnou príležitosťou je investícia do rýchlo rastúceho holdingu IPM InoBat Investment Holding (IIIH), ktorý v správnom čase naskočil na vzrastajúci trend využívania elektrickej energie. Prostredníctvom projektu InoBat plánuje priniesť batériovú revolúciu zahŕňajúcu výskum, vývoj a výrobu elektrobatérií, skladovanie energie, recyklovanie a nabíjanie.

Okrem investície do ESS tak majú lokálni investori možnosť participovať na projekte, ktorý môže v nasledujúcich rokoch pretransformovať Slovensko vo svetového lídra elektrifikácie dopravy. V súčasnosti prebieha posledné investičné kolo pre privátnych investorov, bližšie informácie odznejú 19. mája 2021 o 9,00 h prostredníctvom livestreamu na Investičných raňajkách API.

REGISTRÁCIA NA LIVESTREAM

*Súkromné investície do verejného kapitálu (PIPE) sú nákupy akcií verejne obchodovateľných akcií za cenu nižšiu ako je súčasná trhová hodnota (CMV) na akciu. Túto nákupnú metódu využívajú investičné spoločnosti, podielové fondy a ďalší veľkí, akreditovaní investori predtým, než spoločnosť oficiálne vstúpi na trh.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.