Spomaľuje aj americký priemysel? Vynárajúce sa obavy poslali ropu do ďalších strát

Pondelkové obchodovanie na trhoch bolo pomerne rozmanité. Kým v Číne a Grécku dochádzalo k masívnym prepadom trhov, vo zvyšku Európy si indexy pripísali pomerne významné zisky. Spočiatku pokojné obchodovanie v USA narušili dáta a poslali trhy dolu, pričom spôsobili i výrazné straty rope.

Ako sme Vás už včera informovali, v Číne boli počas noci zverejnené ďalšie dáta utvrdzujúce investorov po celom svete o spomaľovaní tunajšej ekonomiky. Následkom toho došlo na miestnej burze k ďalším prepadom.  Nakoľko je však Čína jedným z najvýznamnejších spotrebiteľov prakticky všetkých komodít od ropy a zlata, cez nikel, meď až po hliník a oceľ, rovnako zasiahli výpredaje i tieto komodity.

V Európe bolo pre zmenu očakávané opätovné spustenie burzy v Grécku po viac ako mesačnom uzavretí. Hoci bolo obchodovanie obmedzované zo strany regulátora napríklad zákazom short-ových obchodov nakrátko, burza otvárala s viac ako 23% poklesom, ktorý neskôr zmiernila na 17%. Najvýznamnejšie straty si pripísali samozrejme banky, ktoré odpísali v priebehu obchodovania v priemere 30% svojej hodnoty. Priebeh celého obchodovania bol však až nevídane pokojný a aj preto zvyšné európske indexy tento masívny prepad prakticky odignorovali a zamerali sa na zverejňované makroekonomické údaje, najmä na hodnoty indexu nákupných manažérov PMI v priemysloch najväčších krajín EÚ. Zverejnené hodnoty buď dosiahli alebo prekonali odhady nastavené analytikmi a aj preto si v priebehu obchodovania pripísali najväčšie európske indexy skoro percentné zisky.

Trhy v zámorí pre zmenu spočiatku reagovali na zverejňované čísla vývoja osobnej spotreby obyvateľstva, ktoré dosiahli odhady nastavené analytikmi a stále tak udržujú termín septembrového zvyšovania úrokových sadzieb v hre. Aj preto sa po otvorení trhy nachádzali na červenej nule. Potom však došlo k výraznejšiemu prepadu, ktorý spôsobili zverejnené hodnoty indikátorov PMI a ISM v priemysle za júl, ktoré naznačili možné spomaľovanie priemyselného rastu aj v USA. To vystrašilo nielen investorov držiacich akcie priemyselných gigantov, ale i komoditných obchodníkov. Tí v obave, že dochádza k spomaľovaniu dvoch najväčších ekonomík sveta, čo by znamenalo zníženie dopytu a zvýšenie previsu ponuky nad dopytom u prakticky každej komodity, začali vypredávať viaceré komodity. Najväčší dopad mali výpredaje na ropu, ktorá odpísala včera viac ako 4% svojej hodnoty.

Dnešné nočné obchodovanie na trhoch v Ázii nadviazalo na záver včerajšieho obchodovania v USA, kedy väčšina miestnych trhov uzatvárala v mierne červených číslach, napr. japonský Nikkei uzatváral deň so stratou 0,14%. Výnimkou však boli opäť čínske trhy, ktorým sa napriek zvýšenej volatilite podarilo pripísať si výrazné zisky presahujúce 3,5%.

Počas dnešného obchodovania v Európe neočakávame významnejší vplyv zverejňovaných makroúdajov. Väčší dopad na trh by však mohli mať zverejňované výsledky hospodárenia firiem, keďže dnes reportujú v Európe svoje výsledky firmy ako BMW, AXA, Continental alebo Credit Agricole.

Na druhej strane Atlantiku rovnako pokračuje výsledková sezóna pričom dnes zverejňujú svoje výsledky Emerson Electric, CVS Health, Aetna alebo Walt Disney. Rovnako dnes môže americkými indexmi zahýbať zverejnený vývoj podnikových objednávok za jún, ktorý spolu s prípadným neuspokojivým zverejnením priemyselného gigantu Emerson môže iba zvýrazniť obavy investorov o kondíciu amerického priemyslu a ekonomiky.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.