Across sa podieľal na ďalšom úspešnom príbehu – startup Photoneo oznámil investíciu 21 mil. USD

  • Photoneo, slovenský inovatívny technologický startup, oznámil novú investíciu vo výške 21 miliónov dolárov v rámci investičného kola série B, ktorú použije na zrýchlenie výroby vlastnej, medzinárodne ocenenej, 3D senzorovej technológie.
  • Z vyzbieraných prostriedkov bude spoločnosť rozvíjať plne robotizované riešenia pre fyzické vybavovanie a odosielanie objednávok z e-shopov pod značkou BRIGHTPICK.
  • Na investícii sa okrem Across v spolupráci s IPM Group zúčastnili Venture to Future Fund, Earlybird, AI Capital, Credo Ventures a ďalší investori, ktorí do spoločnosti investovali už v predošlých kolách.
  • Across investori sa na tomto investičnom kole podieľali s objemom prostriedkov vo výške takmer 2 milióny eur.

Rozvoj online nakupovania zaznamenal v posledných rokoch enormný nárast, ktorý ešte viac urýchlila pretrvávajúca pandémia. Súvisiace dopady zároveň spôsobili tlak na všetkých hráčov na trhu, počnúc online predajcami alebo výrobcami a končiac všadeprítomnou logistikou. Spoločnosť Photoneo využije získané prostriedky na vývoj riešení v oblasti automatizácie a robotizácie liniek a skladov, ktoré spolu s vlastnou 3D senzorovou technológiou narúšajú trh a udávajú trend vývoja naprieč segmentom e-shopov, skladov, výroby a logistiky.

Svetový unikát pre e-shopy

Firma Photoneo v súčasnosti uvádza unikátny automatizovaný systém vybavovania objednávok BRIGHTPICK určený pre online obchody a online potraviny. Spoločnosť podľa slov spoluzakladateľa a CEO Jána Žižku vidí vďaka najmodernejším smart technológiám s prvkami AI veľké medzery a zároveň obrovský potenciál v oblasti vybavovania objednávok v e-commerce priestore. Škálovateľnosť a flexibilita ponúkaného riešenia tak umožní maximálne vybavovanie objednávok s minimálnym úsilím a vyššou efektivitou (3x až 5x) v porovnaní s manuálnym nakladaním s objednávkami. Photoneo od roku 2013 vyvíja riešenia v oblasti automatizácie, kde najväčší dôraz kladie najmä na pokročilú technológiu 3D kamier s vysokým rozlíšením, aplikovateľnou v optimalizácii procesov v sektoroch automotive, e-commerce, v logistike, ale aj v zdravotníctve.

Jedinečná príležitosť pre investorov

Na tejto jedinečnej investícii sa vďaka spolupráci Across a IPM Group podieľali aj klienti Acrossu. Ide o ďalšiu z významných investícií, na základe ktorej sa stávajú súčasťou unikátnych projektov za účasti veľkých mien sveta investícií, akými sú Venture to Future Fund, Earlybird, AI Capital alebo Credo Ventures.

V Acrosse sme nesmierne hrdí na každý jeden inovatívny projekt, ktorý má pre našich klientov nielen finančný, ale aj spoločenský a technologický prospech. O to viac nás teší fakt, že rovnako, ako v prípade InoBat alebo Tachyum, ide o ďalšiu úspešnú spoločnosť zo Slovenska. Photoneo vnímame ako hráča, ktorý bude v budúcnosti meniť a vytvárať svet v logistike, automatizácii a umelej inteligencii, tvoriac pritom súčasť životov nás všetkých. Potrebu inovácií v týchto sektoroch vnímame vzhľadom na súčasné okolnosti v rámci výroby, logistiky a dodávateľských reťazcov o to citlivejšie. Vďaka našim partnerom neustále vyhľadávame a prinášame klientom ďalšie úspešné projekty, akým je bezpochyby aj Photoneo,“ hovorí Peter Jakubička, CEO spoločnosti Across Private Investments.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.