Strach, obavy a neistota sa stupňujú, indexy padajú a investorov sa zmocňuje zúfalstvo

Piatkové raňajšie predpoklady sa naplnili a prakticky celý deň prevládal u investorov po celom svete strach, neistota a miestami až kapitulácia. Trhy v Európe otvárali piatkové obchodovanie v červených číslach, okrem iného posilnené pesimizmom šíriacim sa z Číny, kde bola zverejnené opäť nečakane slabá júlová hodnota indexu nákupných manažérov PMI za priemysel. Obavy z kondície druhej najväčšej ekonomiky sveta, ktorá sa v posledných 20 rokoch prezentovala ukážkovým, ba až učebnicovým rastom v kombinácii s pomerne vysokými valuáciami trhov spôsobili drastické výpredaje počas celého dňa.

Zverejňované makrodáta v Európe i v zámorí boli prakticky trhmi odignorované a prepady dokázalo zastaviť až ukončenie obchodovania. Výpredaje počas amerického obchodovania ešte umocnilo prerazenie psychologickej úrovne 2000 bodov indexu S&P 500. Nervozita bola enormná. Investori vyberajúci zisky ku koncu obchodovania takmer vždy opäť do predchádzajúcich pozícií nastúpia a straty indexov sa tak mierne skorigujú. V piatok však neboli žiadne takéto snahy investorov badateľné ani na trhoch v Európe, ani v zámorí a práve naopak nikto na trhu nebol ochotný pred víkendom vstupovať do pozícií a ku koncu obchodovania sa straty indexov ešte prehĺbili, čo je jasným znakom neistoty a obáv z budúcnosti.

Viacerí analytici rovnako očakávali, že víkend prinesie medzi investorov a na trhy istú dávku upokojenia, vďaka čomu by sa mohli začať postupne korigovať minulotýždňové výrazné straty. Dnešné nočné obchodovanie v Ázii však naznačuje presný opak. Očakávali sa najmä kroky čínskej garnitúry na stabilizáciu extrémne volatilných trhov, ktoré však nedošli. Naďalej však predpokladáme možné zníženie sadzieb v druhej najväčšej ekonomike sveta a zníženie povinných minimálnych rezerv bánk a signalizáciu odloženia zvyšovania sadzieb do budúceho roka FEDom, čo by mohlo následne viesť k upokojeniu svetových trhov.

Obavy, strach a neistota tak dnes nielenže pokračujú, ale naďalej sa stupňujú. Všetky miestne trhy i meny výrazne strácali, napríklad najvýznamnejší ázijský index japonský Nikkei odpísal až 4,6%. Osobitným prípadom je však opäť čínsky trh, kde investori očakávajú niektoré z nasledujúcich opatrení:  dodatočné opatrenia vlády na stabilizáciu trhu, zníženie hodnoty juanu na podporu exportu, zníženie úrokových sadzieb na naštartovanie požičiavanie bánk domácim firmám, zhodnovernenie štátnymi agentúrami zverejňovaných ukazovateľov i revíziu tohtoročne cieleného 7% rastu HDP, či zaistenie likvidity pre pomaly zamŕzajúci medzibankový trh. Dnes v noci miestna vláda zareagovala a vydala nariadenie, podľa ktorého miestne penzijné fondy môžu až 30% aktív držať v domácich akciách, čo potenciálne môže značiť nákupy na domácom akciovom trhu v objeme cca 170 – 180 miliárd dolárov. V porovnaní s predtým schváleným balíkom 400 miliárd dolárov použiteľným na stabilizáciu akciového trhu šlo o významné sklamanie investorov a najvýznamnejší čínsky index Shanghai Composite odpisoval v najnižšom bode až 8,5%. Týmto pohybom trhu boli vymazané prakticky všetky tohtoročné zisky čínskych indexov, no ocenenie čínskych akcií je stále najvyššia spomedzi 10 najvýznamnejších akciových trhov. Pre bližšiu predstavu čitateľa, ide až o trojnásobok valuácie amerického indexu S&P 500, o ktorej sa rovnako v poslednej dobe vedú debaty, či je oprávnená. Z tohto dôvodu je potenciál ďalších strát čínskych trhov stále vysoký a pravdepodobný, najmä pokiaľ v blízkej dobe nepríde pre miestne trhy a  ekonomiku významná podpora, ktorá by situáciu upokojila a ideálne zvrátila v rast.

Dnešné obchodovanie v Európe i v Amerike bude prakticky výlučne závisieť od nálady investorov nakoľko absentujú akékoľvek významnejšie zverejnenia makroúdajov či výsledkov firiem. I preto sa dajú očakávať ďalšie prepady trhov pokiaľ nepríde k zmene v psychologickom naladení väčšiny investorov na trhu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Zaslanie kontaktných údajov Vám umožní prístup k ďalším informáciam.

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti Across Private Investments, o.c.p., a.s., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35 763 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby Prevádzkovateľa) (ďalej ako „Účel“).

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@across.sk. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.